202460_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
202460
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2015-04-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmars 2015, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 530,5 milliardar kroner ved utgangen av mars. Dette er ein auke på 23,3 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Februar 2015Mars 2015Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta507 188530 4604,6
Internasjonale reservar414 372449 7108,5
Reserveposisjonen i IMF7 8776 577-16,5
Spesielle trekkrettar i IMF15 91116 4753,5
Andre internasjonale reservar69 02957 699-16,4
Andre krav i valuta65 6932 963-95,5