202446_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
202446
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2015-06-22T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false
De internasjonale reservene i Norges Bank utgjorde 520,2 milliarder kroner ved utgangen av mai.

Internasjonale reservar og valutalikviditetmai 2015, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 520,2 milliardar kroner ved utgangen av mai. Dette er ein auke på 6,2 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
April 2015Mai 2015Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta513 977520 2261,2
Internasjonale reservar423 139424 4350,3
Reserveposisjonen i IMF6 0786 2222,4
Spesielle trekkrettar i IMF15 69216 0642,4
Andre internasjonale reservar69 06973 5056,4
Andre krav i valuta25 96310 291-60,4