243099_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
243099
Oppdaterte tal
statistikk
2016-03-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false
Endelege tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i Statistikkbanken.

Internasjonale reservar og valutalikviditetjanuar 2016, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppdaterte tal

Endelege tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i Statistikkbanken.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Desember 2015Januar 2016Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta508 524520 3622,3
Internasjonale reservar459 793426 443-7,3
Reserveposisjonen i IMF6 9736 833-2,0
Spesielle trekkrettar i IMF18 44918 078-2,0
Andre internasjonale reservar23 31069 008196,0
Andre krav i valuta9713 235233,2