202456_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
202456
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2015-11-23T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false
Statistikken gir en oversikt over sentralbankens (Norges Banks) internasjonale reserver og valutalikviditeten etter IMF sine SDDS-krav.

Internasjonale reservar og valutalikviditetoktober 2015, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 524,8 milliardar kroner ved utgangen av oktober. Dette er ein auke på 3,5 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
September 2015Oktober 2015Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta521 339524 8010,7
Internasjonale reservar428 724434 7711,4
Reserveposisjonen i IMF6 8526 663-2,8
Spesielle trekkrettar i IMF17 70617 534-1,0
Andre internasjonale reservar68 05765 833-3,3
Andre krav i valuta7 1974 931-31,5