249108_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
249108
Oppdaterte tal
statistikk
2016-05-23T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetapril 2016, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppdaterte tal

Endelege tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i Statistikkbanken.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Mars 2016April 2016Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta522 694503 152-3,7
Internasjonale reservar445 391422 380-5,2
Reserveposisjonen i IMF6 8166 603-3,1
Spesielle trekkrettar i IMF14 82514 546-1,9
Andre internasjonale reservar55 66259 6247,1
Andre krav i valuta3 7226 12964,7