Barnehager2012

Innhold

Arkiv for Barnehager - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
2. mars 2021 2020 2020
13. mars 2020 2019 2019
13. mars 2019 2018 2018
4. april 2018 2017 2017
21. mars 2017 2016 Barnehagedekningen fortsetter å øke
20. april 2016 2015 9 prosent av ansatte i barnehager er menn
4. mai 2015 2014 Nesten 94 000 ansatt i barnehage
25. april 2014 2013 Ni av ti barn i barnehage
17. juni 2013 2012 Barnehagesektoren er fortsatt i vekst
15. juni 2012 2011 Andelen barn i barnehage flater ut
15. juni 2011 2010 Ansatte økte i takt med flere barn
15. juni 2010 2009 Flere minoritetsspråklige barn i barnehage
15. juni 2009 2008 Flere ansatte i barnehagene
16. juni 2008 2007 Barnehageveksten fortsetter
15. juni 2007 2006 8 av 10 barn med barnehageplass

Arkiv for Barnehager - årlig, foreløpige tall (opphørt)

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
2. mars 2021 2020 2020
13. mars 2020 2019 2019
13. mars 2019 2018 2018
4. april 2018 2017 2017
21. mars 2017 2016 Barnehagedekningen fortsetter å øke
20. april 2016 2015 9 prosent av ansatte i barnehager er menn
4. mai 2015 2014 Nesten 94 000 ansatt i barnehage
25. april 2014 2013 Ni av ti barn i barnehage
17. juni 2013 2012 Barnehagesektoren er fortsatt i vekst
15. juni 2012 2011 Andelen barn i barnehage flater ut
15. juni 2011 2010 Ansatte økte i takt med flere barn
15. juni 2010 2009 Flere minoritetsspråklige barn i barnehage
15. juni 2009 2008 Flere ansatte i barnehagene
16. juni 2008 2007 Barnehageveksten fortsetter
15. juni 2007 2006 8 av 10 barn med barnehageplass