219335_not-searchable
/utdanning/statistikker/barnehager/aar-endelige
219335
Nesten 94 000 ansatt i barnehage
statistikk
2015-05-04T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere;Offentlig sektor;Svalbard
no
barnehager, Barnehager, barnehager, private barnehager, offentlige barnehager, ikke-kommunale barnehager, dekningsgrad, deltidsplasser, oppholdstid, minoritetsspråklige barn, flyktningebarnehager, familiebarnehager, åpne barnehager, barnehagepersonell, førskolelærereUtdanning, KOSTRA, Utdanning, Barnehager, Innvandring og innvandrere, Utdanning, Offentlig sektor, Svalbard
false
Formålet med barnehagestatistikken er å gi informasjon om utviklingen i antall barnehager, barn i barnehager og ansatte i barnehager.

Barnehager2014

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nesten 94 000 ansatt i barnehage

Det var i alt 93 800 ansatte i barnehagene i 2014. Av disse jobbet 6 700 som styrere, mens 25 100 var ansatt som pedagogiske ledere. 92 prosent av styrere og 89 prosent av pedagogiske ledere hadde barnehagelærerutdanning. Av samtlige ansatte styrere og pedagogiske ledere hadde 90 prosent barnehagelærerutdanning.

Hovedtall - barnehager
2014Endring fra forrige årEndring siste 5 år
Antall barn i barnehage286 414-76316 240
Andel barn 1-5 år90,20,21,7
Andel barn 1-2 år80,10,33,0
Andel barn 3-5 år96,60,10,4
 
Antall barnehager6 205-91-470
Andel offentlige barnehager4700
 
Ansatte i alt93 8142418 930
Andel ansatte til basisvirksomhet67,1-14,6-17,2
Andel styrere og pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning90,02,76,6

Sammenlignet med året før var det 1 prosentpoeng flere styrere og 3 prosentpoeng flere pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning i 2014. Andelen styrere og pedagogiske ledere med annen pedagogisk utdanning holdt seg stabilt på henholdsvis 6 og 5 prosent.

9 prosent med dispensasjon fra utdanningskravet

Ansatte i barnehagen utførte til sammen 75 000 årsverk i 2014. Styrere stod for 5 000 årsverk, mens pedagogiske ledere utførte 23 600 årsverk. 60 av årsverkene blant styrere, som tilsvarer 1 prosent, ble utført av personer med dispensasjon fra kravet om utdanning i stillingen. Tilsvarende tall blant pedagogiske ledere var 2 200 årsverk, som utgjør 9 prosent

Akershus er fylket med størst andelårsverk utført av pedagogiske ledere med dispensasjon fra kravet om utdanning med sine 20 prosent. Akershus ble fulgt av Oslo og Rogaland med henholdsvis 17 og 16 prosent. Vestfold hadde lavest andelårsverk utført av pedagogiske ledere med dispensasjon fra kravet om utdanning, kun 1 prosent hadde dispensasjon i dette fylket. I begge Trøndelag-fylkene var denne andelen på 2 prosent.

Stabil dekningsgrad

Ved utgangen av 2014 var det totalt 286 400 barn i barnehage, 760 færre barn enn året før. 99 prosent av barna var i aldersgruppen 1-5 år. Dekningsgraden for 1-5 åringer var på 90 prosent i 2014, noe som er på tilsvarende nivå som for de siste fem årene. Sammenlignet med år 2000 hadde dekningsgraden for denne aldersgruppen steget med nesten 30 prosentpoeng. Mens i underkant av 4 prosent av 0-åringer var i barnehagen i 2014, var andelen barn i barnehage i aldersgruppene 1-2 år og 3-5 år på henholdsvis 80 og 97 prosent. 

Flere minoritetsspråklige går i barnehage

Det har vært en jevn økning i antall minoritetsspråklige barn i barnehage de siste årene. I perioden 2009 – 2014 økte antall minoritetsspråklige barn i alderen 1-5 år i barnehage med 9 prosent, fra 37 600 barn i 2009 til 41 000 barn i 2014. Det har også vært en økning i andelen minoritetsspråklige barn som går i barnehage i forhold til barn med innvandrerbakgrunn i befolkningen. Andelen minoritetsspråklige med barnehageplass i alderen 1-5 år var på 75 prosent, 2 prosentpoeng høyere enn i 2013 og 7 prosentpoeng høyere enn fem år tidligere (2009).

Flest barn har heltidsplass

Andelen barn med avtalt heltidsplass der ukentlig oppholdstid er på 41 timer eller mer har økt jevnt de siste årene. I løpet av femårsperioden fra 2009 til 2014 økte andelen barn med heltidsplass fra 85 til 93 prosent. Dette tilsvarer en økning på 8 prosentpoeng. Økningen har vært noe større, 9 prosentpoeng, for barn i aldersgruppen 1-2 år. Andelen barn i alderen 3-5 år med avtalt heltidsplass økte med 8 prosentpoeng i denne perioden.