291887_not-searchable
/utdanning/statistikker/barnehager/aar-endelige
291887
Barnehagedekningen fortsetter å øke
statistikk
2017-03-21T08:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere;Offentlig sektor;Svalbard
no
barnehager, Barnehager, barnehager, private barnehager, offentlige barnehager, ikke-kommunale barnehager, dekningsgrad, deltidsplasser, oppholdstid, minoritetsspråklige barn, flyktningebarnehager, familiebarnehager, åpne barnehager, barnehagepersonell, førskolelærereUtdanning, KOSTRA, Utdanning, Barnehager, Innvandring og innvandrere, Utdanning, Offentlig sektor, Svalbard
false
Barnehagestatistikken gir informasjon om utviklingen i antall barnehager, barn i barnehager og ansatte i barnehager.

Barnehager2016

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Barnehagedekningen fortsetter å øke

I 2016 hadde 91 prosent av alle barn i alderen 1–5 år plass i barnehage. Barn i alderen 1–2 år var de som hadde størst økning i dekningsgrad sammenlignet med forrige år.

Hovedtall - barnehager
2016Endring fra forrige årEndring siste 5 år
Rettet 24. april 2017.
Antall barn i barnehage282 649-959-88
Andel barn 1-5 år91,00,61,4
Andel barn 1-2 år82,01,42,5
Andel barn 3-5 år96,80,20,3
 
Antall barnehager5 980-107-489
Andel offentlige barnehager4700
 
Ansatte i alt93 952-225 129
Andel ansatte til basisvirksomhet81,8-0,1-2,4
Andel styrere og pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning91,3-0,56,3

Figur 1. Dekningsgrad 1-5 åringer

Dekningsgrad 1-5 åringer
200062.0
200163.3
200265.9
200369.1
200472.2
200576.2
200680.4
200784.3
200887.2
200988.5
201089.3
201189.7
201290.1
201390.0
201490.2
201590.4
201691.0

Figur 2. Andel minoritetsspråklige barn i forhold til alle barn 1-5 år

200520062007200820092010201120122013201420152016
Andel minoritetsspråklige barn i forhold til alle barn 1-5 år i barnehage6.26.77.68.59.39.910.812.013.214.415.316.4

Til sammen var det 282 600 barn i private og offentlige barnehager i 2016, 959 færre enn i 2015. Dekningsgraden for 1–5 åringer var i 2016 på 91 prosent, en økning på 0,6 prosentpoeng fra året før. Dekningsgraden for 1- og 2-åringer år var 82 prosent, og dette er en økning på 1,4 prosentpoeng sammenlignet med forrige år. For 3–5-åringer var dekningsgraden 97 prosent, og det er en økning på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med 2015.

Dekningsgraden varierer mye mellom fylkene. Høyest dekningsgrad var det i Sør-Trøndelag og Troms med 94 prosent, samt Nord-Trøndelag med 93 prosent. Lavest dekningsgrad var det i Oslo og Østfold med henholdsvis 88 og 89 prosent.

Flere minoritetsspråklige barn i barnehage

I 2016 var det 46 000 minoritetsspråklige barn i barnehage, en økning på 7 prosent fra året før. Andelen minoritetsspråklige barn mellom 1 og 5 år i barnehage i forhold til barn i samme alder med innvandrerbakgrunn var 76 prosent i 2016, 2 prosentpoeng høyere enn i 2015.

Andelen minoritetsspråklige barn i forhold til alle barn i alderen 1–5 år var 16 prosent, en økning på 1 prosentpoeng sammenlignet med 2015.

Stabil andel ansatte menn

I 2016 var 9 prosent av alle ansatte i basisvirksomhet i barnehager menn, det samme som i 2015. De fleste menn i basisvirksomhet er ansatt som assistenter. I alt var det 3 300 mannlige assistenter i barnehager, eller 11,5 prosent av alle assistenter. I 2016 var det nær 2 200 menn som var pedagogiske ledere i barnehager, det utgjør 8 prosent av alle pedagogiske ledere i barnehager. I overkant av 500 menn var styrere i barnehager, noe som utgjorde 8 prosent av alle styrere.

Ansattes utdanningsbakgrunn

Av samtlige styrere og pedagogiske ledere var det 91 prosent som hadde barnehagelærerutdanning i 2016. På grunn av endringer i innsamlingen av personalets utdanningsbakgrunn som ble gjort i 2016, er ikke tallene direkte sammenlignbare med tidligere år.