439909_not-searchable
/utdanning/statistikker/barnehager/aar-endelige
439909
statistikk
2021-03-02T08:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere;Offentlig sektor;Svalbard
no
barnehager, Barnehager, barnehager, private barnehager, offentlige barnehager, ikke-kommunale barnehager, dekningsgrad, deltidsplasser, oppholdstid, minoritetsspråklige barn, flyktningebarnehager, familiebarnehager, åpne barnehager, barnehagepersonell, førskolelærereUtdanning, KOSTRA, Utdanning, Barnehager, Innvandring og innvandrere, Utdanning, Offentlig sektor, Svalbard
true

Barnehager2020

Innhold

Publisert:

Hovedtall - barnehager
2020Endring fra forrige årEndring siste 5 år
Antall barn i barnehage272 264-3 540-11 344
Andel barn 1-5 år92,80,61,4
Andel barn 1-2 år85,41,42,5
Andel barn 3-5 år97,30,20,3
 
Antall barnehager5 620-110-467
Andel offentlige barnehager4701
 
Ansatte i alt95 909-8351 935
Andel styrere og pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning89,9-0,56,3