157087_not-searchable
/utdanning/statistikker/barnehager/aar-endelige
157087
Ni av ti barn i barnehage
statistikk
2014-04-25T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere;Offentlig sektor;Svalbard
no
barnehager, Barnehager, barnehager, private barnehager, offentlige barnehager, ikke-kommunale barnehager, dekningsgrad, deltidsplasser, oppholdstid, minoritetsspråklige barn, flyktningebarnehager, familiebarnehager, åpne barnehager, barnehagepersonell, førskolelærereUtdanning, KOSTRA, Utdanning, Barnehager, Innvandring og innvandrere, Utdanning, Offentlig sektor, Svalbard
false

Barnehager2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Ni av ti barn i barnehage

90 prosent av alle barn i aldersgruppen 1-5 år var i barnehage ved utgangen av 2013. 92 prosent av disse barna hadde en avtalt oppholdstid på 41 timer eller mer per uke. Totalt var det 287 200 barn i barnehage per desember 2013.

Hovedtall - barnehager
2013Endring fra forrige årEndring siste 5 år
Antall barn i barnehage287 1771 02425 291
Andel barn 1-5 år90,0-0,12,9
Andel barn 1-2 år79,8-0,45,1
Andel barn 3-5 år96,5-0,11,0
 
Antall barnehager6 296-101-409
Andel offentlige barnehager4701
 
Ansatte i alt93 5732 33412 123
Andel ansatte til basisvirksomhet81,8-1,5-2,1
Andel styrere og pedagogiske ledere med førskolelærerutdanning87,31,63,6

Dekningsgraden for 1-5-åringer var vel 60 prosent på landsbasis på begynnelsen av 2000-tallet, mens siden 2011 har den holdt seg stabilt på 90 prosent.

Den økende dekningsgraden gjør seg gjeldende først og fremst for småbarna (1-2 år). De siste 13 årene har dekningsgraden for småbarna økt med 42 prosentpoeng, mens økningen for aldersgruppen 3-5 år har vært på nærmere 17 prosentpoeng.

Andelen barn med avtalt ukentlig oppholdstid på 41 timer eller mer har også økt jevnt de siste årene, andelen har imidlertid økt mer for store barn (3-5 år) enn for de små.

Ved utgangen av 2013 hadde Nord-Trøndelag høyest andel 1-5 åringer i barnehage, med 94,4 prosent. Troms fulgte tett etter med 94,2 prosent. Lavest barnehagedekning var det Oslo som hadde, med 85 prosent.

Stadig færre barnehager

Mens antall barn i barnehage og dermed dekningsgraden har økt de siste årene, har tallet på barnehager gradvis gått ned siden 2008. Fra år 2000 til 2008 økte antall barnehager fra 5 833 til 6 705. Fra 2008 til 2013 ble isteden antall enheter redusert med 409, noe som tilsvarer en nedgang på 6 prosent. 282 av de nedlagte barnehagene i denne perioden var private, mens de resterende 127 var offentlige.

1 156 flere ansatte med førskolelærerutdanning

Totalt var det nærmere 93 600 ansatte i barnehagene i 2013, en økning på 2 300 fra året før. Av alle ansatte styrere og pedagogiske ledere, hadde nærmere 93 prosent barnehagelærerutdanning eller annen pedagogisk utdanning. Dette er en liten økning på 1 prosentpoeng fra 2012. Antall styrere og pedagogiske ledere med dispensasjon fra kravet om godkjent barnehagelærerutdanning ble redusert fra vel 4 000 i 2012 til 3 600 i 2013.

Andelen ansatte menn i barnehagene hadde en svak oppgang på 1 prosentpoeng fra 2012 til 2013. Mennene utgjorde 8,7 prosent av alle ansatte i basisvirksomhet, det vil si styrere, pedagogiske ledere og assistenter.