248561_not-searchable
/utdanning/statistikker/barnehager/aar-endelige
248561
9 prosent av ansatte i barnehager er menn
statistikk
2016-04-20T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere;Offentlig sektor;Svalbard
no
barnehager, Barnehager, barnehager, private barnehager, offentlige barnehager, ikke-kommunale barnehager, dekningsgrad, deltidsplasser, oppholdstid, minoritetsspråklige barn, flyktningebarnehager, familiebarnehager, åpne barnehager, barnehagepersonell, førskolelærereUtdanning, KOSTRA, Utdanning, Barnehager, Innvandring og innvandrere, Utdanning, Offentlig sektor, Svalbard
false
Formålet med barnehagestatistikken er å gi informasjon om utviklingen i antall barnehager, barn i barnehager og ansatte i barnehager.

Barnehager2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

9 prosent av ansatte i barnehager er menn

I 2015 var 9 prosent av ansatte i barnehager menn. De siste ti årene har andelen av menn som er ansatt i barnehage hatt en svak økning.

Hovedtall - barnehager
2015Endring fra forrige årEndring siste 5 år
Antall barn i barnehage283 608-2 8066 469
Andel barn 1-5 år90,40,21,1
Andel barn 1-2 år80,70,61,9
Andel barn 3-5 år96,60,00,1
 
Antall barnehager6 087-118-492
Andel offentlige barnehager4700
 
Ansatte i alt93 9741606 573
Andel ansatte til basisvirksomhet67,0-0,1-17,0
Andel styrere og pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning91,81,87,2

Figur 1. Dekningsgrad 1-5 åringer

Dekningsgrad 1-5 åringer
200062.0
200163.3
200265.9
200369.1
200472.2
200576.2
200680.4
200784.3
200887.2
200988.5
201089.3
201189.7
201290.1
201390.0
201490.2
201590.4

Figur 2. Andel minoritetsspråklige barn i forhold til alle barn 1-5 år

Andel minoritetsspråklige barn i forhold til alle barn 1-5 år i barnehage
20056.2
20066.7
20077.6
20088.5
20099.3
20109.9
201110.8
201212.0
201313.2
201414.4
201515.3

Fra 2005 til 2015 steg andelen menn i basisvirksomhet i barnehager fra 7 prosent til 9 prosent. De fleste menn i basisvirksomhet er ansatt som assistenter. I alt var det 3 400 mannlige assistenter i barnehager, eller 11 prosent av alle assistenter. I 2015 var det i alt 2 000 menn som var pedagogiske ledere i barnehager, det utgjør ni prosent av alle pedagogiske ledere i barnehager. Antallet mannlige pedagogiske ledere har doblet seg siden 2007. Tallet på mannlige styrere har vært stabilt de siste ti årene. I 2015 var det i overkant av 500 menn som var styrere i barnehager, det utgjorde 8 prosent av alle styrere i barnehager.

Flere ansatte har barnehagelærerutdanning

Av samtlige styrere og pedagogiske ledere var det 92 prosent som hadde barnehagelærerutdanning i 2015. Det er 2 prosentpoeng høyere enn året før. Henholdsvis 5 prosent av styrerne og 4 prosent av de pedagogiske lederne hadde annen pedagogisk utdanning.

Dekningsgraden i barnehager stiger svakt

Til sammen var det 283 600 barn i private og offentlige barnehager i 2015, det er 2 800 færre barn enn i 2014. Dekningsgraden for 1-5 åringer var i 2015 i overkant av 90 prosent, en liten økning sammenlignet med året før. Økning i dekningsgrad, til tross for at det er færre barn i barnehage, skyldes at fødselskullene har blitt mindre. I perioden fra 2000 til 2010 økte dekningsgraden for 1-5 åringer fra 62 prosent til 89 prosent. Fra 2010 har dekningsgraden for den samme gruppen bare økt med 1 prosentpoeng. Dekningsgraden for barn i alderen 1-2 år var 81 prosent, og 97 prosent for 3-5 åringer.

Dekningsgraden varierer mye mellom fylkene. Høyest dekningsgrad var det i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Troms med 93 prosent. Lavest dekningsgrad var det i Oslo, og Østfold med henholdsvis 87 og 89 prosent.

Flere minoritetsspråklige barn i barnehage

I 2015 var det vel 43 400 minoritetsspråklige barn i barnehage, en økning på 5 prosent sammenlignet med 2014. Andelen minoritetsspråklige barn 1-5 år i barnehage i forhold til barn 1-5 år med innvandrerbakgrunn var 74 prosent i 2015, 1 prosentpoeng lavere enn i 2014.

Andelen minoritetsspråklige barn i forhold til alle barn i alderen 1-5 år har økt fra 6 prosent i 2005 til 15 prosent i 2015.