371504
/utdanning/statistikker/barnehager/aar-endelige
371504
statistikk
2019-03-13T08:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere;Offentlig sektor;Svalbard
no
barnehager, Barnehager, barnehager, private barnehager, offentlige barnehager, ikke-kommunale barnehager, dekningsgrad, deltidsplasser, oppholdstid, minoritetsspråklige barn, flyktningebarnehager, familiebarnehager, åpne barnehager, barnehagepersonell, førskolelærereBarnehager, Utdanning, Utdanning, KOSTRA, Utdanning, Innvandring og innvandrere, Offentlig sektor, Svalbard
true

Barnehager

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

91,8 %

av alle barn i alderen 1–5 år har plass i barnehage

Hovedtall - barnehager
2018Endring fra forrige årEndring siste 5 år
Antall barn i barnehage278 578-3 044-8 599
Andel barn 1-5 år91,80,61,4
Andel barn 1-2 år83,51,42,5
Andel barn 3-5 år97,10,20,3
 
Antall barnehager5 788-88-508
Andel offentlige barnehager4700
 
Ansatte i alt96 0981 5582 525
Andel ansatte til basisvirksomhet81,30,2-0,5
Andel styrere og pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning87,4-0,56,3

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Barnehager, ansatte og barn, etter eier og fylke.

Barnehager, ansatte og barn, etter eier og fylke.
BarnehagerOffentlige barnehagerPrivate barnehagerAnsatte i altBarn i barnehageDekningsgrad 1-5 år
20165 9802 7893 19193 952282 64991,1
20175 8762 7363 14094 540281 62291,3
20185 7882 7093 07996 098278 57891,8
 
2018
Østfold274891854 78814 04589,9
Akershus68726142611 69235 34692,5
Oslo72230941311 97436 91589,2
Hedmark201115863 0988 58592,3
Oppland205108973 0798 48492,6
Buskerud2891151744 74713 97190,8
Vestfold2321051274 18412 06691,4
Telemark17297752 8657 97992,4
Aust-Agder155541012 2456 01791,8
Vest-Agder212761363 55310 06090,0
Rogaland4582332259 73327 94390,0
Hordaland5181993199 57429 29892,7
Sogn og Fjordane143111322 0955 51393,4
Møre og Romsdal2891541354 88013 64293,9
Trøndelag5802922888 99524 78394,0
Nordland3301831474 18311 81593,4
Troms - Romsa218137813 0748 41794,9
Finnmark - Finnmárku10169321 3073 60390,9
Svalbard2203296.

Tabell 2 
Barn i barnehager etter alder.

Barn i barnehager etter alder.
I alt0 år1 år2 år3 år4 år5 år6 år
2010277 1392 60344 31754 40857 77559 37858 180478
2011282 7372 59944 31656 08359 74059 54860 031420
2012286 1532 31842 75457 38461 40961 55660 338394
2013287 1771 89442 33656 36560 94962 98162 266386
2014286 4142 14541 14556 70959 84062 42263 746407
2015283 6082 20141 89555 36359 77561 03662 972366
2016282 6492 36643 01555 91058 30660 99961 708345
2017281 6222 24543 30056 17758 55859 48261 530330
2018278 5782 19642 15056 26458 43659 30359 836393

Tabell 3 
Dekningsgrad og barn i barnehage etter ulike aldersgrupper og oppholdstid

Dekningsgrad og barn i barnehage etter ulike aldersgrupper og oppholdstid
I alt0-8 timer per uke9-16 timer per uke17-24 timer per uke25-32 timer per uke33-40 timer per uke41 timer eller mer per ukeDekningsgrad i ulike aldersgrupper
Alle aldersgrupper278 57814657103 7906 223267 776
0 år2 196162067322 0704,0
1 år42 15031924081388640 18973,2
2 år56 2641101478881 27153 94793,2
3 år58 4361111147581 26956 28396,4
4 år59 30367976851 35357 15597,3
5 år59 836212925771 40357 75097,6
6 år39300029382
 
0-5 år278 18514657103 7886 214267 39478,1
1-5 år275 98913596903 7216 182265 32491,8
1-2 år98 4144293871 7012 15794 13683,5
3-5 år177 5759303032 0204 025171 18897,1

Tabell 4 
Årsverk og ansatte etter stilling i barnehage.

Årsverk og ansatte etter stilling i barnehage.
20182017201620152014
Alle stillingstyper
Ansatte96 09894 54093 95293 97493 814
Årsverk77 10175 53475 03174 64774 998
Styrer
Ansatte6 1986 2496 3006 3676 659
Årsverk4 7834 8214 8034 8465 044
Pedagogisk leder
Ansatte31 24927 65227 02126 87825 158
Årsverk28 97125 58324 96824 67523 639
Assistenter
Ansatte0028 92329 76131 171
Årsverk0024 68625 39226 820
Personale som gir særskilt språkstimulering til minoritetsspråklige barn
Ansatte1 3471 3981 2991 3301 367
Årsverk399405388384434
Barnehagelærer eller tilsvarende
Ansatte008129511 400
Årsverk005937581 113
Barne- og ungdomsarbeider
Ansatte0013 79913 01011 917
Årsverk0012 36811 59610 759
Annen grunnbemanning
Ansatte40 67542 790000
Årsverk35 16537 123000
Personale som utfører arbeid knyttet til barn/barnegrupper som krever ekstra ressursinnsats
Ansatte7 6987 4156 7286 2396 358
Årsverk4 5654 3583 9833 6763 795
Adm./merkantilt personale
Ansatte1 4531 4461 4411 4981 579
Årsverk459478491516514
Vaktmester, rengjøring m.m.
Ansatte7 4787 5907 6297 9408 205
Årsverk2 7602 7662 7502 8042 880

Tabell 5 
Ansatte i barnehager, etter stilling og kjønn

Ansatte i barnehager, etter stilling og kjønn
20182017201620152014
Ansatte i alt96 09894 54093 95293 97493 814
Kvinner84 77383 47083 22183 38582 987
Menn11 32511 07010 73110 58910 827
Styrere i alt6 1986 2496 3006 3676 659
Kvinner5 6745 7305 7915 8356 106
Menn524519509532553
Pedagogiske ledere i alt31 24927 65227 02126 87825 158
Kvinner28 47725 30824 85424 85423 304
Menn2 7722 3442 1672 0241 854
Annen grunnbemanning40 67542 79043 53443 72244 488
Kvinner36 63238 63739 36339 54240 288
Menn4 0434 1534 1714 1804 200
Personale som gir særskilt språkstimulering til minoritetsspråklige barn1 3471 3981 2991 3301 367
Kvinner1 2411 2921 2001 2411 269
Menn106106998998
Personale som utfører arbeid knyttet til barn som krever ekstra ressursinnsats7 6987 4156 7286 2396 358
Kvinner7 2006 9316 3005 8285 955
Menn498484428411403
Adm./merkantilt personale i alt1 4531 4461 4411 4981 579
Kvinner1 2061 1881 1801 2341 314
Menn247258261264265
Annen lønnet hjelp i alt7 4787 5907 6297 9408 205
Kvinner4 3434 3844 5334 8514 751
Menn3 1353 2063 0963 0893 454

Tabell 6 
Ansatte i barnehager etter stilling og kompetanse

Ansatte i barnehager etter stilling og kompetanse
20182017201620152014
Ansatte i alt96 09894 54093 95293 97493 814
 
Styrere6 1986 2496 3006 3676 659
med barnehagelærerutdanning5 6395 6515 6865 9016 138
med annen pedagogisk utdanning438446456337404
med barne- og ungdomsfagutdanning1112111511
 
Pedagogiske ledere31 24927 65227 02126 87825 158
med barnehagelærerutdanning27 08625 30024 72624 62022 490
med annen pedagogisk utdanning8267846839851 142
med barne- og ungdomsfagutdanning1 163429427514518
 
Annen grunnbemanning40 67542 79043 53443 72244 488
med barnehagelærerutdanning334
med annen pedagogisk utdanning14 053
med annen universitet/høyskoleutdanning1 967
med fagarbeiderutdanning13 229
med annen bakgrunn21 671
 
Personale som gir særskilt språkstimulering til minoritetsspråklige barn1 3471 3981 2991 3301 367
med barnehagelærerutdanning307328304383306
med annen pedagogisk utdanning102143169129
med barne- og ungdomsfagutdanning1131191148480
 
Personale som utfører arbeid knyttet til barn som krever ekstra ressursinnsats7 6987 4156 7286 2396 358
med barnehagelærerutdanning2 2552 2052 0272 2042 224
med annen pedagogisk utdanning1181442381 031938
med barne- og ungdomsfagutdanning1 061981794747684
 
Adm./merkantilt personale i alt1 4531 4461 4411 4981 579
 
Annen lønnet hjelp7 4787 5907 6297 9408 205

Om statistikken

Barnehagestatistikken gir informasjon om utviklingen i antall barnehager, barn i barnehager og ansatte i barnehager. Rapporteringen fungerer som grunnlag for om barnehagen følger de retningslinjer som barnehageloven, barnehagelovens forskrifter, samt barnehagens egne godkjenningsdokumenter legger opp til.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Barnehage er i lov om barnehager av 5. mai 1995 definert som en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet for barn under opplæringspliktig alder. Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrifter og retningslinjer for barnehagene.

En familiebarnehage er en barnehage som organiserer sin virksomhet i private hjem. Forutsetningen er at en barnehagelærer er ansatt som pedagogisk veileder. Barnehagelæreren skal være tilknyttet enten en vanlig barnehage eller den kommunale administrasjon.

Åpne barnehager har ingen fast gruppe av barn, men tar imot barn sammen med foreldre eller andre voksne til lek og sosialt samvær. Fra og med 1999 er ikke barn i åpen barnehage tatt med i det totale tallet for antall barn i barnehage. Dette gjør at tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere årganger der barn i åpen barnehage er inkludert.

Et årsverk er arbeid utført av en fulltidsansatt (37,5 timer per uke) i ett år.

Barn i barnehage er antall barn som har plass i barnehage uavhengig av avtalt oppholdstid.

Barnas alder oppgis i fylte år ved utgangen av året.

Et barns oppholdstid referer seg til den avtalte oppholdstiden per uke, og ikke til faktisk oppholdstid.

Barn i åpen barnehage tar utgangspunkt i det antallet barn som kan være til stede samtidig i barnehagen. Barn i åpen barnehage oppgis etter tilbudets åpningstid, enten "6-15 timer per uke" eller "16 timer eller mer per uke".

Dekningsgrad er andel barn i barnehage i prosent av folkemengden i tilsvarende aldersgruppe.

Minoritetsspråklige barn i barnehage er antall barn med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk.

 

Standard klassifikasjoner

Deltidsplass i barnehage: Antall barn med avtalt oppholdstid i kategorien 0-8 timer, 9-16 timer, 17-24 timer, 25-32 eller 33-40 timer per uke. Heltidsplass i barnehage er 41 timer eller mer per uke.

Offentlige barnehager: Barnehager som eies av kommune, fylkeskommune eller stat.

Private barnehager: Barnehager som eies av private hvor kommunen gir tilskudd eller private barnehager uten kommunalt tilskudd.

Ikke-kommunale barnehager: Barnehager som ikke eies av kommunen, dvs. statlige, fylkeskommunale og private barnehager.

Fylker, kommuner og bydeler: Inndeling per 01.01.2017

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Regionalt nivå

Laveste regionale nivå for publisering er bydeler.

Hyppighet og aktualitet

Barnehagestatistikk publiseres årlig. Data innhentes på skjemaet "Årsmelding for barnehager per 15. desember". Endelige tall publiseres i mars. I tillegg publiseres nøkkeltall for barnehager i KOSTRA; foreløpige tall publiseres medio mars og endelige tall presenteres medio juni.

Internasjonal rapportering

Rapportering til OECD, UNESCO og Eurostat.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata er lagret i Oracle-databaser og som filer i SAS- og ASCII-format og historiske data på Linux. Forøvrig lagres mikrodata i samsvar med Datatilsynets retningslinjer.

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken startet opp i 1963 og har vært i utvikling siden da. Formålet med barnehagestatistikken er å gi informasjon om utviklingen i antall barnehager, barn i barnehager og ansatte i barnehager. I tillegg fungerer også rapporteringen som grunnlag for om barnehagen følger de retningslinjer som barnehageloven, barnehagelovens forskrifter, barnehagens egne godkjenningsdokumenter legger opp til og utbetaling av statstilskudd.

Brukere og bruksområder

Viktigste brukere er foruten Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, alle kommuner og fylkesmenn, samt forskere og media. Statistikken er også relevant i forhold til andre statistikker i SSB. Her kan nevnes foreldrebetalingsundersøkelsen, regnskapsstatistikk for private barnehager, ansatte i barnehage og skole, samt KOSTRA.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på www.ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er relevant i forhold til andre statistikker i SSB. Her kan nevnes KOSTRAResultatregnskap for ikke-kommunale barnehager, ansatte i barnehage og skole, samt nasjonalregnskapet. Barnehagestatistikk presenteres både som foreløpige KOSTRA-nøkkeltall medio mars, endelige KOSTRA-nøkkeltall medio juni, og som endelig barnehagestatistikk i mars. Sammenlignbar statistikk over barn og ansatte i barnehager finnes også på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Lovhjemmel

Opplysningene samles inn av Utdanningsdirektoratet, jf. barnehageloven § 7 andre ledd. Statistisk sentralbyrå benytter oppgavene til utarbeidelse av offisiell statistikk i medhold av lov av 16. juni 1989 nr 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå § 2-2, jf. § 3-2. I tillegg til at oppgavene danner grunnlag for statistikk er de også grunnlag for offentlig støtte for til den enkelte barnehage.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter alle godkjente barnehager, uansett eierforhold; kommunale-, fylkeskommunale-, statlige- og private barnehager. Det gis opplysninger om antall barn i barnehage per 15. desember, institusjoner, ansatte og årsverk.

Når det gjelder antall barn er det gitt opplysninger om alder og oppholdstid per uke i ordinære barnehager, familiebarnehager og antall barn i åpen barnehage. Det gis opplysninger om antall barn i forhold til antall ansatte og årsverk, og andelen barn i barnehage i forhold til den aktuelle aldersgruppen, f.eks. dekningsgrad for aldersgruppen 1-5 år, som er hovedmålgruppen.

Dessuten er det gitt opplysninger over antall barn som er prioritert ved opptak pga. funksjonshemming, antall barn som får tildelt ekstra ressurser og antall minoritetsspråklige barn som får tilbud om språkstimulering.

Ansatte og årsverk er fordelt etter stillingskategori og utdanningstype, og etter barnehagens eierforhold. Ansatte er også fordelt etter kjønn.

Datakilder og utvalg

Statistikken baserer seg på skjemaet "Årsmelding for barnehager per 15.12.ÅÅÅÅ" som innrapporteres via Utdanningsdirektoratets database "BASIL".

Alle barnehager som er godkjent etter barnehageloven og dens forskrifter, og som mottar statsstøtte er med i utvalget. Svarprosenten er 100.

Datainnsamling, editering og beregninger

Skjemaet fylles ut av hver enkelt barnehage. Hver kommune er ansvarlig for å samle inn skjemaene for alle barnehager i sin kommune. Frist innrapportering er medio januar.

De elektroniske skjemaene har flere kontroller som utføres under registreringen. I tillegg blir opplysningene kontrollert og revidert både hos kommunen, fylkesmannen, Utdanningsdirektoratet og SSB før sammenstilling og publisering. Kontroller går på felter som er blanke, logikk i utfyllingen, samt å luke ut summeringsfeil.

Barnehagedata inngår som grunnlag for analyser både i SSB, Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og forskningsinstitusjoner.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Dataene publiseres ikke på institusjonsnivå.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Fra og med høsten 1997 ble 10-årig grunnskole innført i Norge, noe som medførte at alle 6-åringer begynte på skole i stedet for å gå i barnehage. Dette har medført at enkelte tidsserier på bl.a. dekningsgrader ikke er direkte sammenlignbare.

Oppholdstidskategoriene ble forandret fra og med innsamligen i 1999. På grunn av innføringen av kontantstøttereformen ble de tidligere fem oppholdstidskategorier erstattet med seks nye. Dette medførte at definisjonen på en heltidsplass ble forandret fra 32 timer og mer til 33 timer og mer.

Fra og med 1999-rapportering ble barn i åpne barnehager skilt ut i en egen rapportering, i motsetning til tidligere år da de var inkludert i rapporteringen av alle barn. Mens statistikken over barn i barnehage til om med 1998 alltid inkluderer barn i åpne barnehager, har skillet som ble innført i 1999 medført at SSB nå har muligheten å skille mellom:

*Antall barn med plass i barnehage (inkluderer ikke åpne barnehager og derfor ikke direkte sammenlignbart med barn i barnehager totalt tidligere år)

*Antall barn som får barnehagetilbud (inkluderer barn i åpne barnehager og derfor direkte sammenlignbart med barn i barnehager totalt tidligere år)

I 2016 ble det gjort endringer i innsamlingen av personalets utdanningsbakgrunn. Det gjør at disse tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år.

Antall barnehager refererer til antall mottatte skjema (Årsmelding for barnehager per 15.12.åååå"). Variasjoner i antall barnehager kan skyldes organisatoriske endringer.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Ved utfylling av skjemaene i barnehagene og ved oppfølging i kommunene og hos fylkesmannen, kan det oppstå feil. Størsteparten av slike feil blir funnet ved hjelp av maskinelle og manuelle kontroller og blir rettet. 

Det er ingen frafalls- eller utvalgsfeil. Svarprosenten er 100 og det er fulltelling av hele populasjonen.

Revisjon

Revisjon er planlagt endring av tall som alt er publisert (for eksempel ved publisering av endelige tall der det tidligere har vært publisert foreløpige tall). Se også SSBs prinsipper for revisjon

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB