439909_not-searchable
/utdanning/statistikker/barnehager/aar-endelige
439909
statistikk
2021-03-02T08:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere;Offentlig sektor;Svalbard
no
barnehager, Barnehager, barnehager, private barnehager, offentlige barnehager, ikke-kommunale barnehager, dekningsgrad, deltidsplasser, oppholdstid, minoritetsspråklige barn, flyktningebarnehager, familiebarnehager, åpne barnehager, barnehagepersonell, førskolelærereUtdanning, KOSTRA, Utdanning, Barnehager, Innvandring og innvandrere, Utdanning, Offentlig sektor, Svalbard
true

Barnehager

Oppdatert

Neste oppdatering

Foreløpig ikke fastsatt

Nøkkeltall

92,8 %

av alle barn i alderen 1-5 år har plass i barnehage

Hovedtall - barnehager
2020Endring fra forrige årEndring siste 5 år
Antall barn i barnehage272 264-3 540-11 344
Andel barn 1-5 år92,80,61,4
Andel barn 1-2 år85,41,42,5
Andel barn 3-5 år97,30,20,3
 
Antall barnehager5 620-110-467
Andel offentlige barnehager4701
 
Ansatte i alt95 909-8351 935
Andel styrere og pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning89,9-0,56,3

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Barnehager, ansatte og barn, etter eier og fylke.

Barnehager, ansatte og barn, etter eier og fylke.
BarnehagerOffentlige barnehagerPrivate barnehagerAnsatte i altBarn i barnehageAndel barn 1-5 år i barnehage
20185 7882 7093 07996 098278 57891,8
20195 7302 7013 02996 744275 80492,2
20205 6202 6562 96495 909272 26492,8
 
2020
Viken1 23847176721 92963 76691,9
Oslo69931438511 95536 37391,4
Innlandet3752041715 78815 72493,2
Vestfold og Telemark3831901936 85219 53892,5
Agder3581292295 76715 59491,4
Rogaland4492302199 73527 39791,5
Vestland65331034311 84434 04993,9
Møre og Romsdal2781451334 86213 31994,6
Trøndelag - Trööndelage5642932718 86224 00095,1
Nordland3141701444 06411 10294,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku3071981094 21511 30393,9
Svalbard2203699.

Tabell 2 
Barn i barnehager etter alder.

Barn i barnehager etter alder.
I alt0 år1 år2 år3 år4 år5 år6 år
2012286 1532 31842 75457 38461 40961 55660 338394
2013287 1771 89442 33656 36560 94962 98162 266386
2014286 4142 14541 14556 70959 84062 42263 746407
2015283 6082 20141 89555 36359 77561 03662 972366
2016282 6492 36643 01555 91058 30660 99961 708345
2017281 6222 24543 30056 17758 55859 48261 530330
2018278 5782 19642 15056 26458 43659 30359 836393
2019275 8042 29541 92154 15358 41159 07859 580366
2020272 2642 28542 31952 81056 00459 06659 390390

Tabell 3 
Dekningsgrad og barn i barnehage etter ulike aldersgrupper og oppholdstid

Dekningsgrad og barn i barnehage etter ulike aldersgrupper og oppholdstid
I alt0-8 timer per uke9-16 timer per uke17-24 timer per uke25-32 timer per uke33-40 timer per uke41 timer eller mer per ukeDekningsgrad i ulike aldersgrupper
Alle aldersgrupper272 2649395322 9184 906263 860
0 år2 285002143272 1944,3
1 år42 3193613474074440 69276,6
2 år52 81011012173099850 95094,1
3 år56 004239753597154 39696,7
4 år59 066010704781 05157 45797,6
5 år59 39037883911 10757 79497,7
6 år39003118377
 
0-5 år271 8749365312 9174 898263 48379,1
1-5 år269 5899365102 8744 871261 28992,8
1-2 år95 1294162551 4701 74291 64285,4
3-5 år174 4605202551 4043 129169 64797,3

Tabell 4 
Årsverk og ansatte etter stilling i barnehage.

Årsverk og ansatte etter stilling i barnehage.
20202019201820172016
1Stillingskategorien "Assistenter" utgår fra og med 2017.
2Stillingskategorien "Barnehagelærer eller tilsvarende" utgår fra og med 2017.
3Stillingskategorien "Barne- og ungdomsarbeider" utgår fra og med 2017.
Alle stillingstyper
Ansatte95 90996 74496 09894 54093 952
Årsverk77 70078 05577 10175 53475 031
Styrer
Ansatte5 9806 0546 1986 2496 300
Årsverk4 7394 7864 7834 8214 803
Pedagogisk leder
Ansatte31 53831 69431 24927 65227 021
Årsverk29 37029 47628 97125 58324 968
Assistenter1
Ansatte000028 923
Årsverk000024 686
Personale som gir særskilt språkstimulering til minoritetsspråklige barn
Ansatte1 0351 2001 3471 3981 299
Årsverk317358399405388
Barnehagelærer eller tilsvarende2
Ansatte0000812
Årsverk0000593
Barne- og ungdomsarbeider3
Ansatte000013 799
Årsverk000012 368
Annen grunnbemanning
Ansatte40 32540 87340 67542 7900
Årsverk35 02335 36835 16537 1230
Personale som utfører arbeid knyttet til barn/barnegrupper som krever ekstra ressursinnsats
Ansatte8 4878 3157 6987 4156 728
Årsverk5 1194 9454 5654 3583 983
Adm./merkantilt personale
Ansatte1 2131 2441 4531 4461 441
Årsverk399411459478491
Vaktmester, rengjøring m.m.
Ansatte7 3347 3647 4787 5907 629
Årsverk2 7352 7112 7602 7662 750

Tabell 5 
Ansatte i barnehager, etter stilling og kjønn

Ansatte i barnehager, etter stilling og kjønn
20202019201820172016
Ansatte i alt95 90996 74496 09894 54093 952
Kvinner84 38885 23084 77383 47083 221
Menn11 52111 51411 32511 07010 731
Styrere i alt5 9806 0546 1986 2496 300
Kvinner5 4185 5395 6745 7305 791
Menn562515524519509
Pedagogiske ledere i alt31 53831 69431 24927 65227 021
Kvinner28 46128 73628 47725 30824 854
Menn3 0772 9582 7722 3442 167
Annen grunnbemanning40 32540 87340 67542 79043 534
Kvinner36 30636 74336 63238 63739 363
Menn4 0194 1304 0434 1534 171
Personale som gir særskilt språkstimulering til minoritetsspråklige barn1 0351 2001 3471 3981 299
Kvinner9431 0951 2411 2921 200
Menn9210510610699
Personale som utfører arbeid knyttet til barn som krever ekstra ressursinnsats8 4878 3157 6987 4156 728
Kvinner7 9477 7657 2006 9316 300
Menn540550498484428
Adm./merkantilt personale i alt1 2131 2441 4531 4461 441
Kvinner1 0001 0261 2061 1881 180
Menn213218247258261
Annen lønnet hjelp i alt7 3347 3647 4787 5907 629
Kvinner4 3154 3264 3434 3844 533
Menn3 0193 0383 1353 2063 096

Tabell 6 
Ansatte i barnehager etter stilling og kompetanse

Ansatte i barnehager etter stilling og kompetanse
20202019201820172016
Ansatte i alt95 90996 74496 09894 54093 952
 
Styrere5 9806 0546 1986 2496 300
med barnehagelærerutdanning5 3785 4785 6395 6515 686
med annen pedagogisk utdanning562431438446456
med barne- og ungdomsfagutdanning612111211
 
Pedagogiske ledere31 53831 69431 24927 65227 021
med barnehagelærerutdanning28 36527 98427 08625 30024 726
med annen pedagogisk utdanning9051 002826784683
med barne- og ungdomsfagutdanning7369731 163429427
 
Annen grunnbemanning40 32540 87340 67542 79043 534
med barnehagelærerutdanning293264334560
med annen pedagogisk utdanning874848824930
med annen universitet/høyskoleutdanning1 1511 1631 1661 298
med fagarbeiderutdanning18 21617 57616 68016 620
med annen bakgrunn19 79121 02221 67123 382
 
Personale som gir særskilt språkstimulering til minoritetsspråklige barn1 0351 2001 3471 3981 299
med barnehagelærerutdanning203255307328304
med annen pedagogisk utdanning69102143
med barne- og ungdomsfagutdanning135119113119114
 
Personale som utfører arbeid knyttet til barn som krever ekstra ressursinnsats8 4878 3157 6987 4156 728
med barnehagelærerutdanning2 2712 3732 2552 2052 027
med annen pedagogisk utdanning138140118144238
med barne- og ungdomsfagutdanning1 3601 2481 061981794
 
Adm./merkantilt personale i alt1 2131 2441 4531 4461 441
 
Annen lønnet hjelp7 3347 3647 4787 5907 629

Om statistikken

Barnehagestatistikken gir informasjon om utviklingen i antall barnehager, barn i barnehager og ansatte i barnehager. Rapporteringen fungerer som grunnlag for om barnehagen følger de retningslinjer som barnehageloven, barnehagelovens forskrifter, samt barnehagens egne godkjenningsdokumenter legger opp til.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Barnehage er i lov om barnehager av 5. mai 1995 definert som en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet for barn under opplæringspliktig alder. Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrifter og retningslinjer for barnehagene.

En familiebarnehage er en barnehage som organiserer sin virksomhet i private hjem. Forutsetningen er at en barnehagelærer er ansatt som pedagogisk veileder. Barnehagelæreren skal være tilknyttet enten en vanlig barnehage eller den kommunale administrasjon.

Åpne barnehager har ingen fast gruppe av barn, men tar imot barn sammen med foreldre eller andre voksne til lek og sosialt samvær. Fra og med 1999 er ikke barn i åpen barnehage tatt med i det totale tallet for antall barn i barnehage. Dette gjør at tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere årganger der barn i åpen barnehage er inkludert.

Et årsverk er arbeid utført av en fulltidsansatt (37,5 timer per uke) i ett år.

Barn i barnehage er antall barn som har plass i barnehage uavhengig av avtalt oppholdstid.

Barnas alder oppgis i fylte år ved utgangen av året.

Et barns oppholdstid referer seg til den avtalte oppholdstiden per uke, og ikke til faktisk oppholdstid.

Barn i åpen barnehage tar utgangspunkt i det antallet barn som kan være til stede samtidig i barnehagen. Barn i åpen barnehage oppgis etter tilbudets åpningstid, enten "6-15 timer per uke" eller "16 timer eller mer per uke".

Dekningsgrad er andel barn i barnehage i prosent av folkemengden i tilsvarende aldersgruppe.

Minoritetsspråklige barn i barnehage er antall barn med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk.

 

Standard klassifikasjoner

Deltidsplass i barnehage: Antall barn med avtalt oppholdstid i kategorien 0-8 timer, 9-16 timer, 17-24 timer, 25-32 eller 33-40 timer per uke. Heltidsplass i barnehage er 41 timer eller mer per uke.

Offentlige barnehager: Barnehager som eies av kommune, fylkeskommune eller stat.

Private barnehager: Barnehager som eies av private hvor kommunen gir tilskudd eller private barnehager uten kommunalt tilskudd.

Ikke-kommunale barnehager: Barnehager som ikke eies av kommunen, dvs. statlige, fylkeskommunale og private barnehager.

Fylker, kommuner og bydeler: Inndeling per 01.01.2020

Administrative opplysninger

Navn og emne

Ansvarlig seksjon

Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Regionalt nivå

Laveste regionale nivå for publisering er bydeler.

Hyppighet og aktualitet

Barnehagestatistikk publiseres årlig. Data innhentes på skjemaet "Årsmelding for barnehager per 15. desember". Endelige tall publiseres i mars. I tillegg publiseres nøkkeltall for barnehager i KOSTRA; foreløpige tall publiseres 15. mars og endelige tall presenteres 15. juni.

Internasjonal rapportering

Rapportering til OECD, UNESCO og Eurostat.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata er lagret i Oracle-databaser og som filer i SAS- og ASCII-format og historiske data på Linux. Forøvrig lagres mikrodata i samsvar med Datatilsynets retningslinjer.

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken startet opp i 1963 og har vært i utvikling siden da. Formålet med barnehagestatistikken er å gi informasjon om utviklingen i antall barnehager, barn i barnehager og ansatte i barnehager. I tillegg fungerer også rapporteringen som grunnlag for om barnehagen følger de retningslinjer som barnehageloven, barnehagelovens forskrifter, barnehagens egne godkjenningsdokumenter legger opp til og utbetaling av statstilskudd.

Brukere og bruksområder

Viktigste brukere er foruten Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, alle kommuner og fylkesmenn, samt forskere og media. Statistikken er også relevant i forhold til andre statistikker i SSB. Her kan nevnes foreldrebetalingsundersøkelsen, regnskapsstatistikk for private barnehager, ansatte i barnehage og skole, samt KOSTRA.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på www.ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling for brukerne

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er relevant i forhold til andre statistikker i SSB. Her kan nevnes KOSTRAResultatregnskap for ikke-kommunale barnehager, ansatte i barnehage og skole, samt nasjonalregnskapet. Barnehagestatistikk presenteres både som foreløpige KOSTRA-nøkkeltall medio mars, endelige KOSTRA-nøkkeltall medio juni, og som endelig barnehagestatistikk i mars. Sammenlignbar statistikk over barn og ansatte i barnehager finnes også på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Lovhjemmel

Opplysningene samles inn av Utdanningsdirektoratet, jf. barnehageloven § 7 andre ledd. Statistisk sentralbyrå benytter oppgavene til utarbeidelse av offisiell statistikk i medhold av lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå § 10.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter alle godkjente barnehager, uansett eierforhold; kommunale-, fylkeskommunale-, statlige- og private barnehager. Det gis opplysninger om antall barn i barnehage per 15. desember, institusjoner, ansatte og årsverk.

Når det gjelder antall barn er det gitt opplysninger om alder og oppholdstid per uke i ordinære barnehager, familiebarnehager og antall barn i åpen barnehage. Det gis opplysninger om antall barn i forhold til antall ansatte og årsverk, og andelen barn i barnehage i forhold til den aktuelle aldersgruppen, f.eks. dekningsgrad for aldersgruppen 1-5 år, som er hovedmålgruppen.

Dessuten er det gitt opplysninger over antall barn som er prioritert ved opptak pga. funksjonshemming, antall barn som får tildelt ekstra ressurser og antall minoritetsspråklige barn som får tilbud om språkstimulering.

Ansatte og årsverk er fordelt etter stillingskategori og utdanningstype, og etter barnehagens eierforhold. Ansatte er også fordelt etter kjønn.

Datakilder og utvalg

Statistikken baserer seg på skjemaet "Årsmelding for barnehager per 15.12.ÅÅÅÅ" som innrapporteres via Utdanningsdirektoratets database "BASIL".

Alle barnehager som er godkjent etter barnehageloven og dens forskrifter, og som mottar statsstøtte er med i utvalget. Svarprosenten er 100.

Datainnsamling, editering og beregninger

Skjemaet fylles ut av hver enkelt barnehage. Hver kommune er ansvarlig for å samle inn skjemaene for alle barnehager i sin kommune. Frist innrapportering er medio januar.

De elektroniske skjemaene har flere kontroller som utføres under registreringen. I tillegg blir opplysningene kontrollert og revidert både hos kommunen, fylkesmannen, Utdanningsdirektoratet og SSB før sammenstilling og publisering. Kontroller går på felter som er blanke, logikk i utfyllingen, samt å luke ut summeringsfeil.

Barnehagedata inngår som grunnlag for analyser både i SSB, Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og forskningsinstitusjoner.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Dataene publiseres ikke på institusjonsnivå.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Fra og med høsten 1997 ble 10-årig grunnskole innført i Norge, noe som medførte at alle 6-åringer begynte på skole i stedet for å gå i barnehage. Dette har medført at enkelte tidsserier på bl.a. dekningsgrader ikke er direkte sammenlignbare.

Oppholdstidskategoriene ble forandret fra og med innsamligen i 1999. På grunn av innføringen av kontantstøttereformen ble de tidligere fem oppholdstidskategorier erstattet med seks nye. Dette medførte at definisjonen på en heltidsplass ble forandret fra 32 timer og mer til 33 timer og mer.

Fra og med 1999-rapportering ble barn i åpne barnehager skilt ut i en egen rapportering, i motsetning til tidligere år da de var inkludert i rapporteringen av alle barn. Mens statistikken over barn i barnehage til om med 1998 alltid inkluderer barn i åpne barnehager, har skillet som ble innført i 1999 medført at SSB nå har muligheten å skille mellom:

*Antall barn med plass i barnehage (inkluderer ikke åpne barnehager og derfor ikke direkte sammenlignbart med barn i barnehager totalt tidligere år)

*Antall barn som får barnehagetilbud (inkluderer barn i åpne barnehager og derfor direkte sammenlignbart med barn i barnehager totalt tidligere år)

I 2016 ble det gjort endringer i innsamlingen av personalets utdanningsbakgrunn. Det gjør at disse tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år.

Antall barnehager refererer til antall mottatte skjema (Årsmelding for barnehager per 15.12.åååå"). Variasjoner i antall barnehager kan skyldes organisatoriske endringer.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Ved utfylling av skjemaene i barnehagene og ved oppfølging i kommunene og hos fylkesmannen, kan det oppstå feil. Størsteparten av slike feil blir funnet ved hjelp av maskinelle og manuelle kontroller og blir rettet. 

Det er ingen frafalls- eller utvalgsfeil. Svarprosenten er 100 og det er fulltelling av hele populasjonen.

Revisjon

Revisjon er planlagt endring av tall som alt er publisert (for eksempel ved publisering av endelige tall der det tidligere har vært publisert foreløpige tall). Se også SSBs prinsipper for revisjon