12562: Utvalgte nøkkeltal for barnehager (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 518 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.06.2019
Kontakt
Per Torstein Tuhus, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 349
ptt@ssb.no

Elisabeth Haraldsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 500
hae@ssb.no

Måleenhet
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent):
prosent
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent):
prosent
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent):
prosent
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent):
prosent
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall):
antall
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent):
prosent
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent):
prosent
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr):
kr
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr):
kr
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr):
kr
Referansetid
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent):
31.12
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent):
31.12
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent):
31.12
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent):
31.12
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall):
31.12
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent):
31.12
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr):
31.12
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Utvalgte nøkkeltall for barnehager
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)
Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.

Brukerveiledning for statistikkbanken