Flere ett-åringer i barnehage

Publisert:

I 2020 var det 3 500 færre barn som benyttet en barnehageplass sammenlignet med året før. Alle aldersgrupper gikk ned, bortsett fra ett-åringene der 400 flere benyttet en barnehageplass. 272 264 barn hadde plass i barnehage ved utgangen av 2020 og nær 93 prosent av alle barn i alderen 1-5 år var i barnehage.

Statistikken for barnehager viser at nedgangen i antall barn i barnehage fortsetter, noe det har gjort de siste 7 årene. Årsaken til at det er færre barn i barnehage er lave fødselstall de siste årene. Ved utgangen av 2020 var det 5 620 barnehager og 272 264 barn som benyttet en barnehageplass. Disse fordelte seg med henholdsvis 136 280 barn i 2 644 kommunale barnehager og 135 984 barn i 2 976 ikke-kommunale barnehager.

Økning blant de minste barna

I 2020 var det kun i aldersgruppen for ett-åringer det var en økning, med 400 flere barn i barnehage. Andelen ett-åringer som benyttet en barnehageplass var 76,6 prosent, en økning på 1,8 prosentpoeng fra året før. Den aldersgruppen som hadde størst nedgang var tre-åringer, der det var en nedgang på 2 400 barn i barnehage. Siden 2013 har det blitt færre barn i barnehage for hvert år, en nedgang på tilsammen 15 000 barn og det har vært en samlet nedgang i alle aldersgrupper.

Figur 1. Barn i barnehage etter alder

2018 2019 2020
1 åringer 42150 41921 42319
2 åringer 56264 54153 52810
3 åringer 58436 58411 56004
4 åringer 59303 59078 59066
5 åringer 59836 59580 59390

Andelen barn holder seg stabilt

Selv om det blir færre barn i barnehage, holder dekningsgraden seg relativt stabil, det vil si at forholdet mellom antall barn i årskullet og antall barn i barnehage er stabilt. I aldersgruppa 1-5 år hadde 92,8 prosent en plass i barnehage, en liten økning på 0,6 prosentpoeng fra 2019. Blant småbarna i alderen 1-2 år var økningen størst, med 1,4 prosentpoeng opp til 85,4 prosent. Som nevnt var økningen størst blant ett-åringene med 1,8 prosentpoeng, mens andelen av to-åringene økte med 0,5 prosentpoeng. Av 5-åringene var 97,7 prosent i barnehage. De fleste barn i barnehage har heltidsplass. Av alle barn i alderen 3-5 år, hadde 97,2 prosent en heltidsplass i 2020, mens aldersgruppen 1-2 år lå et prosentpoeng lavere, med 96,3 prosent i heltidsplass.

Figur 2. Andel barn i barnehage, etter aldersgruppe

1-5 åringer 1-2 åringer 3-5 åringer
2000 62.0 37.1 78.1
2001 63.3 37.7 80.1
2002 65.9 40.5 82.5
2003 69.1 43.9 85.1
2004 72.2 48.0 87.9
2005 76.2 54.1 90.8
2006 80.4 61.8 92.8
2007 84.3 69.3 94.5
2008 87.2 74.7 95.6
2009 88.5 77.2 96.2
2010 89.3 78.8 96.5
2011 89.7 79.5 96.5
2012 90.1 80.2 96.7
2013 90.0 79.8 96.6
2014 90.2 80.1 96.7
2015 90.4 80.7 96.6
2016 91.1 82.0 96.9
2017 91.3 82.5 97.0
2018 91.8 83.5 97.1
2019 92.2 84.4 97.1
2020 92.8 85.4 97.3

Forskjeller mellom fylkene

I fylkene Oslo og Agder var dekningsgraden lavest i landet, med 91,4 prosent i 2020. Høyest ligger Trøndelag, hvor 95,1 prosent av barna benyttet en barnehageplass. Andelen barn i barnehage som benyttet heltidsplass varierte fra lavest i Innlandet med 88,4 prosent og høyest i Oslo med 98,9 prosent. For barnehagestatistikk fra og med 2020, benyttes nye fylkesoversikter som følge av regionreformen.