Faktahefter 

Nøkkeltall fra 2018

Fakta om utdanning 2020

Hvor i landet går flest barn i barnehagen og hvilken utdanning er mest populær for tiden? I Fakta om utdanning finner du det meste av tall om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

Ved hjelp av tekst, tabeller, figurer og kart gir denne publikasjonen deg korte fakta om utdanning i Norge – ofte som lengre tidsserier.

Om publikasjonen

Tittel

Fakta om utdanning 2020. Nøkkeltall fra 2018

Ansvarlig

Geir Nygård

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Høyere utdanning, Grunnskoler, Utdanningsnivå, Barnehager, Voksenopplæring , Videregående utdanning

ISBN (elektronisk)

ISBN 978-82-587-1031-5

ISBN (trykt)

ISBN 978-82-587-1030-8

Antall sider

36

Om Faktahefter

Små oversiktsspublikasjoner som omhandler brede og populære emner.

Kontakt