Faktahefter 

Nøkkeltall fra 2018

Fakta om utdanning 2020

Hvor i landet går flest barn i barnehagen og hvilken utdanning er mest populær for tiden? I Fakta om utdanning finner du det meste av tall om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

Ved hjelp av tekst, tabeller, figurer og kart gir denne publikasjonen deg korte fakta om utdanning i Norge – ofte som lengre tidsserier.

Om publikasjonen

Tittel

Fakta om utdanning 2020. Nøkkeltall fra 2018

Ansvarlig

Geir Nygård

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Høyere utdanning, Grunnskoler, Utdanningsnivå, Videregående utdanning, Barnehager, Voksenopplæring

ISBN (elektronisk)

ISBN 978-82-587-1031-5

ISBN (trykt)

ISBN 978-82-587-1030-8

Antall sider

36

Om Faktahefter

Små oversiktsspublikasjoner som omhandler brede og populære emner.

Kontakt