Statistikkområde

Transport og reiseliv: Landtransport

Alt innhold for delområdet landtransport

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Mer kjøring med passasjer

  Drosjene kjørte i alt 282 millioner kilometer med passasjerer i 2019. Det var en oppgang på 2,9 prosent fra 2018.

  Artikkel
 • Flere reiste med tog i 2019

  Persontogene transporterte flere enn 80 millioner passasjerer på norske skinner i 2019.

  Artikkel
 • Færre hardt skadde

  I 2019 ble 565 personer hardt skadd på norske veier. Det var en nedgang 6 prosent sammenlignet med 2018.

  Artikkel
 • Flere reiste kollektivt i 2019

  I 2019 ble det registrert over 718 millioner kollektivreiser i Norge, en økning på 5,3 prosent fra 2018.I 2019 ble det registrert over 718 millioner kollektivreiser i Norge, en økning på 5,3 prosent fra 2018.

  Artikkel
 • Kraftig nedgang i antall førstegangsregistrerte personbiler i april

  I april 2020 ble det registrert 8 350 nye personbiler. Sesongjusterte tall viser en nedgang fra mars til april på 21 prosent.

  Artikkel
 • Dei rikaste kjøpte 4 av 10 elbilar

  Tidelen av hushalda med høgast inntekt kjøpte 37 prosent av nye elbilar i 2019. Same året kjøpte halvdelen med lågast inntekt til saman 10 prosent av førstegongsregistrerte elbilar.  

  Artikkel
 • Nedgang i antall nyregistrerte personbiler

  Det ble i mars 2020 registrert 13 334 nye personbiler. Sesongjusterte tall viser at dette er en liten nedgang sammenlignet med februar 2020.

  Artikkel
 • Nesten 1 av 10 personbiler er en elbil

  Ved inngangen til 2020 var det registrert over 260 000 el-personbiler i Norge - en økning på 33 prosent fra året før. 9 prosent av alle personbiler er nå elektriske.

  Artikkel
 • Feilpublisering

  Artikkel
 • Flere kollektivreiser i 4. kvartal

  Kollektivtransporten hadde 4,9 millioner flere reisende i 4. kvartal 2019 enn i samme kvartal året før. Samtidig økte billettinntektene med 161,9 millioner kroner.

  Artikkel
 • Mindre kjøring med personbiler

  Den samlede kjørelengden for norske personbiler gikk ned med 1,3 prosent i 2019. Og stadig mer av kjøringen ble gjort med elbiler og hybridbiler.

  Artikkel
 • Nedgang i grensetransporten for norske lastebiler

  I 2019 ble det fraktet 13,8 millioner tonn gods over grensen med lastebil på vei. Norske lastebiler fraktet 4,3 millioner tonn, en andel på 31,1 prosent av totalen.

  Artikkel
 • 79 menn og 30 kvinner omkom i trafikken i fjor

  En foreløpig oversikt fra politiet viser at 109 personer mistet livet i trafikken i 2019, én mer enn året før. Desember-trafikken krevde 14 menneskeliv – over dobbelt så mange som i 2018.

  Artikkel
 • Flere reiste kollektivt

  Kollektivtransporten hadde 2,9 millioner flere reisende i 3. kvartal 2019 enn i samme kvartal 2018. Det ble i alt foretatt nærmere 154 millioner reiser med buss, båt, jernbane, sporvei og forstadsbane i kvartalet.

  Artikkel
 • Elbiler reduserer utslipp per personkilometer

  Elbiler trekker ned utslippet per personkilometer for personbiler, men elektriske kjøretøy gir foreløpig lite utslag på utslippet fra andre lette kjøretøy, busser og annen tungtransport.

  Artikkel