Statistikkområde

Transport og reiseliv: Landtransport

Alt innhold for delområdet landtransport

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Økt kollektivtransport i 3. kvartal

  Kollektivtransporten hadde 27,7 millioner flere passasjerer i 3. kvartal 2020 enn i kvartalet før, en økning på nærmere 37 prosent. Passasjertallet var likevel vesentlig lavere enn i samme kvartal i fjor som følge av koronatiltakene som ble innfør...

  Artikkel
 • Mindre utslipp fra veitrafikk, fly og tog

  Utslippene fra person- og godstransport har gått ned de siste ti årene. Målt i CO2-utslipp per passasjer- og tonnkilometer kommer togtransport vesentlig bedre ut enn veitrafikk og lufttransport.

  Artikkel
 • Raskeste reisetid fra kommunesenter til Oslo S

  Notater 2020/43

  Notatet viser metoden for beregning av raskeste reisetid fra landets kommunesentra (rådhuset) til Oslo S.

  Publikasjon
 • Stabil godsmengde på lastebilene

  Norske lastebiler utførte totalt et transportarbeid på nesten 5,3 milliarder tonnkilometer i 2. kvartal 2020. Av dette utgjorde turer innenlands 4,7 milliarder tonnkilometer, og utenlandske turer 0,6 milliarder.

  Artikkel
 • Nedgang i godstransport med utenlandske lastebiler

  Det samlede transportarbeidet ved kjøring til, fra og innen Norge med utenlandske og norske lastebiler utgjorde i alt 30,1 milliarder tonnkilometer i 2019. Av dette utgjorde transportarbeidet utført med utenlandske lastebiler 8,8 milliarder tonnki...

  Artikkel
 • Kollektivtransporten mer enn halvert i 2. kvartal

  Kollektivtransporten hadde 91,1 millioner færre passasjerer i 2. kvartal 2020 enn i samme kvartal året før. Nedgangen skyldes i all hovedsak koronatiltakene som ble innført fra midten av mars.

  Artikkel
 • Mer gods fraktet med tog og båt

  Den samlede godstransporten innenlands sank med 1,5 prosent fra 2018 til 2019. Samtidig ble en større del av godset fraktet på skinner eller langs kysten.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2020

  Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av Dette er Norge.

  Publikasjon
 • Mindre grensetransport for norske lastebiler

  De norske lastebilene sto for 29,5 prosent av grensetransporten på vei i 2. kvartal 2020. Andelen er like lav som i 3. kvartal 2019 og er den laveste siden statistikken ble startet i 2000.

  Artikkel
 • Nedgang i lastebiltransporten

  Norske lastebiler fraktet 54,1millioner tonn gods på norske og utenlandske veier i 1. kvartal 2020. Det var 3,9 prosent mindre enn i tilsvarende kvartal 2019.

  Artikkel
 • Dobbelt så mange bobiler de siste ti årene

  Det blir stadig flere norskregistrerte bobiler på veiene i vårt langstrakte land. Ved årsskiftet var det registrert litt under 52 000 bobiler i Norge, nesten dobbelt så mange som for ti år siden.

  Artikkel
 • Kraftig nedgang for kollektivtransporten i 1. kvartal

  Kollektivtransporten hadde 39,4 millioner færre passasjerer i 1. kvartal 2020 enn i samme kvartal året før. Nedgangen skyldes i all hovedsak endrede reisevaner etter at koronarestriksjonene ble innført i midten av mars.

  Artikkel
 • Mer kjøring med passasjer

  Drosjene kjørte i alt 282 millioner kilometer med passasjerer i 2019. Det var en oppgang på 2,9 prosent fra 2018.

  Artikkel
 • Flere reiste med tog i 2019

  Persontogene transporterte flere enn 80 millioner passasjerer på norske skinner i 2019.

  Artikkel
 • Færre hardt skadde

  I 2019 ble 565 personer hardt skadd på norske veier. Det var en nedgang 6 prosent sammenlignet med 2018.

  Artikkel