Kostnadsindeks for buss4. kvartal 2016

Innhold

Arkiv for Kostnadsindeks for buss - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
17. mars 2017 4. kvartal 2016 Oppdaterte tall
19. desember 2016 3. kvartal 2016 Oppdaterte tall
16. september 2016 2. kvartal 2016 Stabile busskostnader
27. juni 2016 1. kvartal 2016 Høyere busskostnader
18. mars 2016 4. kvartal 2015 Lavere busskostnader
17. desember 2015 3. kvartal 2015 Billigere bussdrift
21. september 2015 2. kvartal 2015 Litt dyrere å drifte buss
23. juni 2015 1. kvartal 2015 Liten nedgang i busskostnadene
24. mars 2015 4. kvartal 2014 Ingen vekst i busskostnadene
19. desember 2014 3. kvartal 2014 Svak vekst i busskostnadene
23. september 2014 2. kvartal 2014 Ingen endring i busskostnadene
4. juli 2014 1. kvartal 2014 Busskostnadene øker fortsatt
9. april 2014 4. kvartal 2013 Økte kostnader for bussnæringen
10. januar 2014 3. kvartal 2013 Kostnadsvekst for bussnæringen
20. september 2013 2. kvartal 2013 Moderat kostnadsvekst for buss
11. juli 2013 1. kvartal 2013 Økende kostnader for bussnæringen