183495
/transport-og-reiseliv/statistikker/kbuss/kvartal
183495
Svak vekst i busskostnadene
statistikk
2014-12-19T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
kbuss, Kostnadsindeks for buss, administrasjonskostnader, reparasjons- og vedlikeholdskostnader, lønnskostnader, kapitalkostnader, drivstoffkostnader, dieselkostnader, gasskostnaderLandtransport, Transport og reiseliv
false
Kostnadsindeksen for buss viser kostnadsutviklingen for ulike kostnadskomponenter for bussdrift. Busskostnadene økte 1,4 prosent fra 3. kvartal 2013 - 3. kvartal 2014.

Kostnadsindeks for buss3. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak vekst i busskostnadene

Totalkostnadsindeksen for busstransport for 3. kvartal i år gikk opp med 0,5 prosent sammenliknet med foregående kvartal. Siden 3. kvartal 2013 har de totale kostnadene steget med 1,4 prosent.

Kostnadsindeks for buss. 1. kvartal 2010=100
IndeksnivåEndring i prosent
3. kvartal 20142. kvartal 2014 - 3. kvartal 20143. kvartal 2013 - 3. kvartal 2014
Kostnadsindeks for buss. Totalindeks115,20,51,4
Arbeidskraftkostnader. Delkostnadsindeks121,21,23,3
Drivstoff. Delkostnadsindeks118,30,9-1,3
Kapital. Delkostnadsindeks77,5-3,7-13,6
Reparasjon og vedlikehold. Delkostnadsindeks116,60,63,8
Administrasjon. Delkostnadsindeks109,41,22,7

Delkostnadsindeksene for henholdsvis arbeidskraftkostnader og administrasjonskostnader har steget med 1,2 prosent siden 2. kvartal 2014, mens drivstoffkostnadene i samme tidsrom har økt med 0,9 prosent.

Regnet fra 3. kvartal 2013 har reparasjons- og vedlikeholdskostnadene økt med 3,8 prosent, mens arbeidskraftkostnadene har gått opp med 3,3 prosent i samme periode. Arbeidskraftkostnadene er den viktigste komponenten i totalindeksen og utgjør til sammen 56 prosent av kostnadene.

Det var i hovedsak nedgangen i delindeksen for kapitalkostnader på 3,7 prosent som bidro til at veksten i totalindeksen ikke ble så stor sammenliknet med foregående kvartal. Fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014 har kapitalkostnadene gått ned med hele 13,6 prosent. Endringen i kapitalkostnadene skyldes hovedsakelig endringer i rentekostnadene. Renteutviklingen er basert på 10-års obligasjonsrente fra Norges Bank, som inflasjonsjusteres med KPI-JAE (Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer).