128015
/transport-og-reiseliv/statistikker/kbuss/kvartal
128015
Moderat kostnadsvekst for buss
statistikk
2013-09-20T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
kbuss, Kostnadsindeks for buss, administrasjonskostnader, reparasjons- og vedlikeholdskostnader, lønnskostnader, kapitalkostnader, drivstoffkostnader, dieselkostnader, gasskostnaderLandtransport, Transport og reiseliv
false

Kostnadsindeks for buss2. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Moderat kostnadsvekst for buss

Kostnadene for buss økte med 2,6 prosent det siste året siden 2. kvartal 2012. Sammenliknet med forrige kvartal var indeksen nærmest uendret, med en nedgang på 0,2 prosent.

Kostnadsindeks for buss. 1. kvartal 2010=100
IndeksnivåEndring i prosent
2. kvartal 20131. kvartal 2013 - 2. kvartal 20132. kvartal 2012 - 2. kvartal 2013
Kostnadsindeks for buss. Totalindeks113,3-0,22,6
Lønn. Delkostnadsindeks116,81,06,4
Drivstoff. Delkostnadsindeks115,2-2,0-2,2
Kapital. Delkostnadsindeks99,6-6,5-11,8
Reparasjon og vedlikehold. Delkostnadsindeks111,50,53,1
Administrasjon. Delkostnadsindeks106,00,83,2

Delindeksene for lønn, administrasjon samt reparasjon og vedlikehold bidro til oppgangen i totalindeksen det siste året.

Fortsatt økte lønnskostnader

Delindeksen for lønn økte mest i perioden 2. kvartal 2012-2. kvartal 2013, med en oppgang på 6,4 prosent. Lønnsindeksen gikk opp 1 prosent sammenliknet med 1. kvartal 2013.

Nedgang i drivstoffkostnadene

Drivstoffindeksen gikk ned fra 117,8 i 2. kvartal 2012 til 115,2 i 2. kvartal 2013, en nedgang på 2,2 prosent. Det var en tilsvarende nedgang sammenliknet med 1. kvartal 2013.

Delindeksene for administrasjonskostnader og reparasjons- og vedlikeholdskostnader gikk opp med henholdsvis 3,2 og 3,1 prosent det siste året. Veksten var på under 1 prosent sammenliknet med kvartalet før for begge kostnadsgruppene. Delindeksen for kapital gikk ned, både sammenliknet med samme kvartal året før og med 1. kvartal 2013.