128537
/transport-og-reiseliv/statistikker/kbuss/kvartal
128537
Kostnadsvekst for bussnæringen
statistikk
2014-01-10T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
kbuss, Kostnadsindeks for buss, administrasjonskostnader, reparasjons- og vedlikeholdskostnader, lønnskostnader, kapitalkostnader, drivstoffkostnader, dieselkostnader, gasskostnaderLandtransport, Transport og reiseliv
false

Kostnadsindeks for buss3. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kostnadsvekst for bussnæringen

Kostnadsindeksen for buss økte med 3,6 prosent fra 3. kvartal 2012 til samme kvartal i 2013. Sammenliknet med forrige kvartal økte indeksen med 0,8 prosent.

Kostnadsindeks for buss. 1. kvartal 2010=100
IndeksnivåEndring i prosent
3. kvartal 20132. kvartal 2013 - 3. kvartal 20133. kvartal 2012 - 3. kvartal 2013
Kostnadsindeks for buss. Totalindeks113,60,83,6
Arbeidskraftkostnader. Delkostnadsindeks117,30,43,8
Drivstoff. Delkostnadsindeks119,84,02,8
Kapital. Delkostnadsindeks89,72,0-3,1
Reparasjon og vedlikehold. Delkostnadsindeks112,30,72,8
Administrasjon. Delkostnadsindeks106,50,54,2

Alle kostnadsgruppene med unntak av kapital bidro til oppgangen i totalindeksen det siste året.

Økte administrasjonskostnader

Delindeksen for administrasjonskostnader økte mest i perioden 3. kvartal 2012 til 3. kvartal 2013, med en oppgang på 4,2 prosent.

Fortsatt vekst i arbeidskraftkostnader

Indeksen for arbeidskraftkostnader gikk opp 3,8 prosent sammenliknet med 3. kvartal 2012. Med en vektandel på 55,8 prosent bidrar indeksen for arbeidskraftkostnader mest til endringen i totalindeksen.

Økte diesel- og reparasjonskostnader

Drivstoffindeksen gikk opp med 2,8 prosent sammenliknet med samme kvartal i 2012. Delindeksen for reparasjon- og vedlikeholdskostnader gikk opp med tilsvarende 2,8 prosent i samme periode.

Nedgang i kapitalkostnadene

Kapitalkostnadsindeksen gikk ned fra 92,8 i 3. kvartal 2012 til 89,7 i 3. kvartal 2013, en nedgang på 3,1 prosent. Det var derimot en økning i kapitalkostnadsindeksen på 2,0 prosent sammenliknet med forrige kvartal.

Endret beregningsmåte for kapitalÅpne og lesLukk

Statistisk sentralbyrå har endret beregningsmåten (sammensettingen) for rentekostnader fra og med 3. kvartal 2013. Tremånedlig NIBOR-rente har blitt erstattet av en langsiktig rente (10-års obligasjonsrente) fra Norges Bank. Dette er mer i tråd med investerings- og avskrivningssyklusen i bussnæringen. I tillegg er konsumprisindeksen (KPI) byttet ut med KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE).

Rentekostnader etter ny beregningsmåte baserer seg derfor på 10-års obligasjonsrente med KPI-JAE som inflasjonsmål. Denne endringen fører til mer stabil utvikling i kapitalindeksen, mens totalindeksen påvirkes i mindre grad av disse endringene. Indeksseriene for kapitalkostnader og totalindeksen har derfor blitt oppdatert med nye tall tilbake til 1. kvartal 2010.