215648
/transport-og-reiseliv/statistikker/kbuss/kvartal
215648
Lavere busskostnader
statistikk
2016-03-18T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
kbuss, Kostnadsindeks for buss, administrasjonskostnader, reparasjons- og vedlikeholdskostnader, lønnskostnader, kapitalkostnader, drivstoffkostnader, dieselkostnader, gasskostnaderLandtransport, Transport og reiseliv
false
Kostnadsindeksen for buss viser kostnadsutviklingen for ulike kostnadsgrupper for bussdrift. Busskostnadene gikk ned fra 4. kvartal 2014 til 4. kvartal 2015.

Kostnadsindeks for buss4. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere busskostnader

Kostnadsindeksen for buss gikk ned med 0,5 prosent fra 4. kvartal 2014 til samme kvartal i 2015. Sammenlignet med 3. kvartal 2015 falt indeksen med 0,4 prosent.

Kostnadsindeks for buss. 1. kvartal 2010=100
IndeksnivåEndring i prosent
4. kvartal 20153. kvartal 2015 - 4. kvartal 20154. kvartal 2014 - 4. kvartal 2015
Kostnadsindeks for buss. Totalindeks113,8-0,4-0,5
Arbeidskraftkostnader. Delkostnadsindeks124,50,22,5
Drivstoff. Delkostnadsindeks106,7-2,1-7,1
Kapital. Delkostnadsindeks63,4-4,9-14,1
Reparasjon og vedlikehold. Delkostnadsindeks121,21,13,7
Administrasjon. Delkostnadsindeks112,61,42,4

Delindeksen for kapitalkostnader gikk mest ned i perioden fra 4. kvartal 2014 til 4. kvartal 2015, en nedgang på 14,1 prosent. Fra 3. til 4. kvartal 2015 var det en nedgang på 4,9 prosent. Kapitalkostnadene består av avskrivningskostnader for nye busser og rentekostnader. Renteutviklingen er basert på 10-års obligasjonsrenter fra Norges Bank, som inflasjonsjusteres med KPI-JAE (konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer).

Reduserte drivstoffkostnader

Delkostnadsindeksen for drivstoff gikk ned med 7,1 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2014, mens det fra 3. kvartal 2015 var en nedgang på 2,1 prosent.

Arbeidskraftkostnadene økte

Delindeksen for arbeidskraftkostnader gikk opp 2,5 prosent fra 4. kvartal 2014 til 4. kvartal 2015. Fra 3. kvartal til 4. kvartal 2015 var oppgangen 0,2 prosent. Arbeidskraftkostnadene er den viktigste delen av totalindeksen og utgjør 56 prosent av kostnadene.

Dyrere reparasjon og administrasjon

Delindeksene for administrasjon og reparasjon og vedlikehold hadde en vekst på henholdsvis 2,4 og 3,7 prosent fra 4. kvartal 2014. Fra 3. kvartal 2015 var økningen på henholdsvis 1,4 og 1,1 prosent.