126011
/transport-og-reiseliv/statistikker/kbuss/kvartal
126011
Økende kostnader for bussnæringen
statistikk
2013-07-11T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
kbuss, Kostnadsindeks for buss, administrasjonskostnader, reparasjons- og vedlikeholdskostnader, lønnskostnader, kapitalkostnader, drivstoffkostnader, dieselkostnader, gasskostnaderLandtransport, Transport og reiseliv
false

Kostnadsindeks for buss1. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økende kostnader for bussnæringen

Kostnadene for bussnæringen har steget 13,5 prosent siden 1. kvartal 2010. Lønnskostnader og drivstoffkostnader gikk opp med henholdsvis 15,7 og 17,6 prosent og bidro mest til den totale økningen.

Kostnadsindeksen for buss er en ny indeks som nå frigis for første gang. Indeksen er et vektet gjennomsnitt av fem delindekser for lønns-, drivstoff-, kapital-, reparasjons- og vedlikeholds- samt administrasjonskostnader. Serien går tilbake til 1. kvartal 2010.

Kraftig vekst i lønnskostnader det siste året

Lønn er den største kostnadsposten i bussnæringen og utgjør 56 prosent av de totale kostnadene. Lønnsindeksen har økt siden 2010 og var på 115,7 i 1. kvartal 2013. Dette tilsvarer en økning i lønnskostnader på 15,7 prosent i løpet av tre år. Denne indeksen gikk opp 6,1 prosent fra 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013.

Lønnsindeksen baserer seg på direkte og indirekte personalkostnader for både sjåfører og administrativt ansatte i bussnæringen. Både deltids- og heltidsansatte er med. Mer om beregningsgrunnlaget finnes i dokumentasjonsnotat for kostnadsindeksen for buss.

Drivstoffindeksen steg mest

Drivstoffkostnadene har økt med 17,6 prosent siden 1. kvartal 2010. Indeksen nådde toppen i 1. kvartal 2012 og har gått gradvis nedover de påfølgende kvartalene, slik at den var 2 prosent lavere i 1. kvartal 2013 enn ett år tidligere.

Drivstoffkostnader måler prisutviklingen for gass og diesel.

Volatil kapitalindeks

Kapitalkostnader er et vektet gjennomsnitt av utviklingen i rentenivået og avskrivningskostnader for bussvogner. Indeksen for kapitalkostnader er den mest volatile delindeksen på grunn av en realrente i stadig endring. Denne indeksen har økt med 6,5 prosent siden 1. kvartal 2010 og var på 106,5 i 1. kvartal 2013, 5,3 prosent lavere enn ett år tidligere.

Stabil vekst for reparasjon og vedlikehold

Delindeksen for reparasjon og vedlikehold hadde en stabil kvartalsvekst på omkring 1 prosent gjennom hele perioden etter 1. kvartal 2010 og lå på 111 i 1. kvartal 2013.

Administrasjonskostnader gikk minst opp

Administrasjonskostnader har økt med 5,2 prosent på tre år. Det er denne delindeksen som har økt minst i perioden. Indeksen måler prisutviklingen for administrasjonskostnader med unntak av lønn for administrativt ansatte.