215762
/transport-og-reiseliv/statistikker/kbuss/kvartal
215762
Litt dyrere å drifte buss
statistikk
2015-09-21T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
kbuss, Kostnadsindeks for buss, administrasjonskostnader, reparasjons- og vedlikeholdskostnader, lønnskostnader, kapitalkostnader, drivstoffkostnader, dieselkostnader, gasskostnaderLandtransport, Transport og reiseliv
false
Kostnadsindeksen for buss viser kostnadsutviklingen for bussdrift. Busskostnadene hadde en liten oppgang fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015.

Kostnadsindeks for buss2. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Litt dyrere å drifte buss

Kostnadsindeksen for buss hadde en vekst på 0,4 prosent fra 2. kvartal 2014 til samme kvartal i 2015. Sammenlignet med 1. kvartal 2015, steg indeksen med 0,5 prosent.

Kostnadsindeks for buss. 1. kvartal 2010=100
IndeksnivåEndring i prosent
2. kvartal 20151. kvartal 2015 - 2. kvartal 20152. kvartal 2014 - 2. kvartal 2015
Kostnadsindeks for buss. Totalindeks115,10,50,4
Arbeidskraftkostnader. Delkostnadsindeks123,40,43,0
Drivstoff. Delkostnadsindeks111,70,8-4,7
Kapital. Delkostnadsindeks72,41,4-10,1
Reparasjon og vedlikehold. Delkostnadsindeks118,60,72,3
Administrasjon. Delkostnadsindeks110,90,02,6

Delindeksen for arbeidskraftkostnader gikk mest opp i perioden fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015, med en vekst på 3,0 prosent. Fra 1. kvartal 2015 til 2. kvartal 2015 var det en oppgang på 0,4 prosent. Arbeidskraftkostnadene er den viktigste komponenten i totalindeksen og utgjør til sammen 56 prosent av kostnadene.

Reduserte drivstoffkostnader

Delkostnadsindeksen for drivstoff gikk ned med 4,7 prosent sammenlignet med 2. kvartal i 2014. Men fra 1. kvartal 2015 til 2. kvartal 2015 var det en oppgang på 0,8 prosent.

Nedgang i kapitalkostnadene

Delindeksen for kapitalkostnader gikk mest ned i perioden fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015, og viste en nedgang på 10,1 prosent. Men fra 1. kvartal 2015 til 2. kvartal 2015 var det en oppgang på 1,4 prosent. Kapitalkostnadene følger endringer i rentekostnadene. Renteutviklingen er basert på 10-års obligasjonsrenter fra Norges Bank, som inflasjonsjusteres med KPI-JAE (Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer).