183340
/transport-og-reiseliv/statistikker/kbuss/kvartal
183340
Ingen endring i busskostnadene
statistikk
2014-09-23T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
kbuss, Kostnadsindeks for buss, administrasjonskostnader, reparasjons- og vedlikeholdskostnader, lønnskostnader, kapitalkostnader, drivstoffkostnader, dieselkostnader, gasskostnaderLandtransport, Transport og reiseliv
false
Kostnadsindeksen for buss viser kostnadsutviklingen for ulike kostnadskomponenter for bussdrift. Busskostnadene økte 1,7 prosent fra 2. kvartal 2013 - 2. kvartal 2014

Kostnadsindeks for buss2. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Ingen endring i busskostnadene

Totalkostnadsindeksen for busstransport for 2. kvartal i år var uendret sammenliknet med foregående kvartal. Fra 2. kvartal 2013 har de totale kostnadene steget med 1,7 prosent.

Kostnadsindeks for buss. 1. kvartal 2010=100
IndeksnivåEndring i prosent
2. kvartal 20141. kvartal 2014 - 2. kvartal 20142. kvartal 2013 - 2. kvartal 2014
Kostnadsindeks for buss. Totalindeks114,60,01,7
Arbeidskraftkostnader. Delkostnadsindeks119,80,52,6
Drivstoff. Delkostnadsindeks117,2-2,31,7
Kapital. Delkostnadsindeks80,5-8,0-8,4
Reparasjon og vedlikehold. Delkostnadsindeks115,90,93,9
Administrasjon. Delkostnadsindeks108,10,32,0

Arbeidskraftkostnadene har siden 1. kvartal steget 0,5 prosent, mens administrasjons- og reparasjonskostnadene i samme tidsrom har økt med henholdsvis 0,3 og 0,9 prosent. Regnet fra 2. kvartal 2013 har arbeidskraftkostnadene økt med 2,6 prosent, mens administrasjons- og reparasjonskostnadene har gått opp med henholdsvis 2 og 3,9 prosent i samme periode. Arbeidskraftkostnadene er for øvrig den viktigste komponenten i totalindeksen og utgjør til sammen 56 prosent av kostnadene.

Det var i hovedsak delindeksene for drivstoff- og kapitalkostnader som bidro til å trekke totalindeksen ned sammenliknet med foregående kvartal. Drivstoffindeksen gikk ned med 2,3 prosent, mens delindeksen for kapitalkostnader ble redusert med 8 prosent. Fra 2. kvartal 2013 til 2. kvartal 2014 har drivstoffkostnadene derimot økt med 1,7 prosent, mens kapitalkostnadene har gått ned med 8,4 prosent.

Endringen i kapitalkostnadene skyldes hovedsakelig endringer i rentekostnadene. Renteutviklingen er basert på 10 års obligasjonsrente fra Norges Bank, som inflasjonsjusteres med KPI-JAE (Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer).