156938
/transport-og-reiseliv/statistikker/kbuss/kvartal
156938
Økte kostnader for bussnæringen
statistikk
2014-04-09T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
kbuss, Kostnadsindeks for buss, administrasjonskostnader, reparasjons- og vedlikeholdskostnader, lønnskostnader, kapitalkostnader, drivstoffkostnader, dieselkostnader, gasskostnaderLandtransport, Transport og reiseliv
false
Kostnadsindeksen for buss viser kostnadsutviklingen for ulike kostnadskomponenter for bussdrift. Indeksen steg 3,2 prosent mellom 4. kvartal 2012 og 4. kvartal 2013.

Kostnadsindeks for buss4. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økte kostnader for bussnæringen

Kostnadsindeksen for buss steg 3,2 prosent fra 4. kvartal 2012 til samme kvartal i 2013.
Sammenlignet med 3. kvartal 2013 økte indeksen med 0,7 prosent.

Kostnadsindeks for buss. 1. kvartal 2010=100
IndeksnivåEndring i prosent
4. kvartal 20133. kvartal 2013 - 4. kvartal 20133. kvartal 2012 - 1. kvartal 20131. kvartal 2013 - 3. kvartal 20134. kvartal 2012 - 4. kvartal 2013
Kostnadsindeks for buss. Totalindeks114,40,72,60,93,2
Arbeidskraftkostnader. Delkostnadsindeks118,20,82,41,43,3
Drivstoff. Delkostnadsindeks119,80,00,91,93,0
Kapital. Delkostnadsindeks91,72,26,4-8,9-2,4
Reparasjon og vedlikehold. Delkostnadsindeks113,00,61,61,22,8
Administrasjon. Delkostnadsindeks106,90,42,91,22,9

Delindeksen for arbeidskraftkostnader gikk mest opp i perioden fra 4. kvartal 2012 til 4. kvartal 2013: Det var en vekst på 3,3 prosent. Fra 3. til 4. kvartal 2013 var oppgangen på 0,8 prosent.

Drivstoffkostnadene øker

Drivstoffindeksen gikk opp med 3,0 prosent sammenlignet med samme kvartal 2012, mens det fra 3. kvartal 2013 ikke var noen endring.

Kostnadsøkning også for administrasjons- og reparasjonsindeksene

Delindeksene for administrasjons- og reparasjonskostnader hadde en vekst på henholdsvis 2,9 og 2,8 prosent fra 4. kvartal 2012. Fra 3. kvartal 2013 var økningen på henholdsvis 0,4 og 0,6 prosent.

Fortsatt nedgang i kapitalkostnadene

Kapitalkostnadsindeksen falt 2,4 prosent fra 4. kvartal 2012 til 4. kvartal 2013, men sammenlignet med foregående kvartal var det en oppgang på 2,2 prosent.