215642
/transport-og-reiseliv/statistikker/kbuss/kvartal
215642
Liten nedgang i busskostnadene
statistikk
2015-06-23T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
kbuss, Kostnadsindeks for buss, administrasjonskostnader, reparasjons- og vedlikeholdskostnader, lønnskostnader, kapitalkostnader, drivstoffkostnader, dieselkostnader, gasskostnaderLandtransport, Transport og reiseliv
false
Kostnadsindeksen for buss viser kostnadsutviklingen for ulike kostnadskomponenter for bussdrift. Busskostnadene hadde en liten nedgang fra 1. kvartal 2014 til 1. kvartal 2015

Kostnadsindeks for buss1. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten nedgang i busskostnadene

Kostnadsindeksen for buss hadde en nedgang på 0,1 prosent fra 1. kvartal 2014 til samme kvartal 2015. Sammenlignet med 4. kvartal 2014 steg derimot indeksen 0,1 prosent.

Kostnadsindeks for buss. 1. kvartal 2010=100
IndeksnivåEndring i prosent
1. kvartal 20154. kvartal 2014 - 1. kvartal 20151. kvartal 2014 - 1. kvartal 2015
Kostnadsindeks for buss. Totalindeks114,50,1-0,1
Arbeidskraftkostnader. Delkostnadsindeks122,91,23,1
Drivstoff. Delkostnadsindeks110,8-3,5-7,7
Kapital. Delkostnadsindeks71,4-3,3-18,4
Reparasjon og vedlikehold. Delkostnadsindeks117,80,82,5
Administrasjon. Delkostnadsindeks110,90,82,9

Delindeksen for kapitalkostnader gikk mest ned i perioden fra 1. kvartal 2014 til 1. kvartal 2015 og viste en nedgang på 18,4 prosent. Fra 4. kvartal 2014 til 1. kvartal 2015 var det en nedgang på 3,3 prosent. Endringen i kapitalkostnadene skyldes hovedsakelig endringer i rentekostnadene. Renteutviklingen er basert på 10-års obligasjonsrenter fra Norges Bank, som inflasjonsjusteres med KPI-JAE (Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer). 

Reduserte drivstoffkostnader

Delkostnadsindeksen for drivstoff gikk ned med 7,7 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2014, mens det fra 4. kvartal 2014 var en nedgang på 3,5 prosent. 

Arbeidskraftkostnadene økte

Delindeksen for arbeidskraftkostnader gikk opp 3,1 prosent fra 1. kvartal 2014 til samme kvartal 2015. Regnet fra 4. kvartal 2014 var oppgangen 1,2 prosent. Arbeidskraftkostnadene er den viktigste komponenten i totalindeksen og utgjør til sammen 56 prosent av kostnadene. 

Dyrere administrasjon og vedlikehold

De to delindeksene for administrasjons- og reparasjonskostnader hadde en vekst på henholdsvis 2,9 og 2,5 prosent fra 1. kvartal 2014 til 1. kvartal 2015. Sett i forhold til 4. kvartal 2014 var økningen for begge delindeksene 0,8 prosent.