266866
/transport-og-reiseliv/statistikker/kbuss/kvartal
266866
Høyere busskostnader
statistikk
2016-06-27T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
kbuss, Kostnadsindeks for buss, administrasjonskostnader, reparasjons- og vedlikeholdskostnader, lønnskostnader, kapitalkostnader, drivstoffkostnader, dieselkostnader, gasskostnaderLandtransport, Transport og reiseliv
false
Kostnadsindeksen for buss viser kostnadsutviklingen for ulike kostnadsgrupper for bussdrift. Busskostnadene gikk opp fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016.

Kostnadsindeks for buss1. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyere busskostnader

Kostnadsindeksen for buss gikk opp med 0,6 prosent fra 1. kvartal 2015 til samme kvartal i 2016. Sammenlignet med 4. kvartal 2015 steg indeksen med 1,2 prosent.

Kostnadsindeks for buss. 1. kvartal 2010=100
IndeksnivåEndring i prosent
1. kvartal 20164. kvartal 2015 - 1. kvartal 20161. kvartal 2015 - 1. kvartal 2016
Kostnadsindeks for buss. Totalindeks115,21,20,6
Arbeidskraftkostnader. Delkostnadsindeks125,30,62,0
Drivstoff. Delkostnadsindeks104,4-2,2-5,8
Kapital. Delkostnadsindeks69,19,0-3,2
Reparasjon og vedlikehold. Delkostnadsindeks122,30,93,8
Administrasjon. Delkostnadsindeks113,91,22,7

Delindeksen for arbeidskraftkostnader gikk opp 2,0 prosent fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016. Fra 4. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016 var oppgangen 0,6 prosent. Arbeidskraftkostnadene er den viktigste delen av totalindeksen og utgjør 56 prosent av kostnadene.

Reduserte drivstoffkostnader

Delkostnadsindeksen for drivstoff gikk ned med 5,8 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2015, mens det fra 4. kvartal 2015 var en nedgang på 2,2 prosent.

Lavere kapitalkostnader

Delindeksen for kapitalkostnader gikk ned 3,2 prosent fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016. Kapitalkostnadene består av avskrivningskostnader for nye busser og rentekostnader. Renteutviklingen er basert på 10 -års obligasjonsrenter fra Norges Bank, som inflasjonsjusteres med KPI-JAE (konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer).

Dyrere reparasjon og administrasjon

Delkostnadsindeksene for reparasjon/vedlikehold og administrasjon hadde en vekst på henholdsvis 3,8 og 2,7 prosent fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016. Fra 4. kvartal 2015 var økningen på henholdsvis 0,9 og 1,2 prosent.

Endring i beregningen av rentekostnadeneÅpne og lesLukk

Delindeksen for kapitalkostnader består av avskrivningskostnader og rentekostnader. Beregningen av rentekostnader inkluderer inflasjonsutviklingen. For å ta hensyn også til bankenes gjennomsnittlige utlånsmargin, har det blitt lagt et påslag på 1,79 prosent på pengemarkedsrenten f.o.m. 1. kvartal 2013 - t.o.m. 4. kvartal 2015. Gradvis har dette påslaget sluttet å reflektere det reelle avviket mellom utlånsrenten og pengemarkedsrenten. F.o.m. 1. kvartal 2016 er utlånsmarginen basert på Statistisk sentralbyrås kvartalsvise statistikk om renter i banker og kredittforetak: http://www.ssb.no/renter.