182079
/transport-og-reiseliv/statistikker/kbuss/kvartal
182079
Busskostnadene øker fortsatt
statistikk
2014-07-04T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
kbuss, Kostnadsindeks for buss, administrasjonskostnader, reparasjons- og vedlikeholdskostnader, lønnskostnader, kapitalkostnader, drivstoffkostnader, dieselkostnader, gasskostnaderLandtransport, Transport og reiseliv
false
Kostnadsindeksen for buss viser kostnadsutviklingen for ulike kostnadskomponenter for bussdrift. Busskostnadene økte 1,8 prosent fra 1. kvartal 2013-1. kvartal 2014.

Kostnadsindeks for buss1. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Busskostnadene øker fortsatt

Busskostnadene økte 1,8 prosent fra 1. kvartal 2013 til samme kvartal i 2014. Med en marginal økning på 0,2 prosent endret indeksen seg lite sammenlignet med forrige kvartal.

Kostnadsindeks for buss. 1. kvartal 2010=100
IndeksnivåEndring i prosent
1. kvartal 20144. kvartal 2013 - 1. kvartal 20141. kvartal 2013 - 3. kvartal 20133. kvartal 2013 - 1. kvartal 20141. kvartal 2013 - 1. kvartal 2014
Kostnadsindeks for buss. Totalindeks114,60,20,90,91,8
Arbeidskraftkostnader. Delkostnadsindeks119,20,81,41,63,0
Drivstoff. Delkostnadsindeks120,00,21,90,22,0
Kapital. Delkostnadsindeks87,5-4,6-8,9-2,5-11,2
Reparasjon og vedlikehold. Delkostnadsindeks114,91,71,22,33,5
Administrasjon. Delkostnadsindeks107,80,81,21,22,5

Det var økning i delindeksene for arbeidskraft-, administrasjons-, drivstoff- og reparasjonskostnader som bidro til at totalindeksen gikk opp med 1,8 prosent i perioden 1. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. Indeksen for arbeidskraftkostnader har en vekt på 55,8 prosent og betyr mest for totalindeksen.

Kapitalkostnadsindeksen gikk ned med 11,2 prosent fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014, men sammenlignet med forrige kvartal var nedgangen på 4,6 prosent. Endringen i kapitalkostnader skyldes hovedsakelig endringer i rentekostnader.