183497
/transport-og-reiseliv/statistikker/kbuss/kvartal
183497
Ingen vekst i busskostnadene
statistikk
2015-03-24T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
kbuss, Kostnadsindeks for buss, administrasjonskostnader, reparasjons- og vedlikeholdskostnader, lønnskostnader, kapitalkostnader, drivstoffkostnader, dieselkostnader, gasskostnaderLandtransport, Transport og reiseliv
false
Kostnadsindeksen for buss viser kostnadsutviklingen for ulike kostnadskomponenter for bussdrift. Busskostnadene var stabile fra 4. kvartal 2013 - 4. kvartal 2014.

Kostnadsindeks for buss4. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Ingen vekst i busskostnadene

Kostnadsindeksen for buss var stabil fra 4. kvartal 2013 til samme kvartal i 2014. Sammenlignet med 3. kvartal 2014 falt indeksen med 0,7 prosent.

Kostnadsindeks for buss. 1. kvartal 2010=100
IndeksnivåEndring i prosent
4. kvartal 20143. kvartal 2014 - 4. kvartal 20144. kvartal 2013 - 4. kvartal 2014
Kostnadsindeks for buss. Totalindeks114,4-0,70,0
Arbeidskraftkostnader. Delkostnadsindeks121,50,22,8
Drivstoff. Delkostnadsindeks114,8-3,0-4,2
Kapital. Delkostnadsindeks73,8-4,8-19,5
Reparasjon og vedlikehold. Delkostnadsindeks116,90,33,5
Administrasjon. Delkostnadsindeks110,00,52,9

Delindeksen for kapitalkostnader gikk mest ned i perioden fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014; en nedgang på 19,5 prosent. Fra 3. til 4. kvartal 2014 var det en nedgang på 4,8 prosent. Endringen i kapitalkostnadene skyldes hovedsakelig endringer i rentekostnadene. Renteutviklingen er basert på 10-års obligasjonsrenter fra Norges Bank, som inflasjonsjusteres med KPI-JAE (Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer).

Reduserte drivstoffkostnader

Delkostnadsindeksen for drivstoff gikk ned med 4,2 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2013, mens det fra 3. kvartal 2014 var en nedgang på 3,0 prosent.

Arbeidskraftkostnadene økte

Delindeksen for arbeidskraftkostnader gikk opp 2,8 prosent fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014. Fra 3. kvartal til 4. kvartal 2014 var oppgangen 0,2 prosent. Arbeidskraftkostnadene er for øvrig den viktigste komponenten i totalindeksen og utgjør til sammen 56 prosent av kostnadene. Delindeksene for administrasjons- og reparasjonskostnader hadde en vekst på henholdsvis 2,9 og 3,5 prosent fra 4. kvartal 2013. Fra 3. kvartal 2014 var økningen på henholdsvis 0,5 og 0,3 prosent.