266933
/transport-og-reiseliv/statistikker/kbuss/kvartal
266933
Oppdaterte tall
statistikk
2017-03-17T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
kbuss, Kostnadsindeks for buss, administrasjonskostnader, reparasjons- og vedlikeholdskostnader, lønnskostnader, kapitalkostnader, drivstoffkostnader, dieselkostnader, gasskostnaderLandtransport, Transport og reiseliv
false

Kostnadsindeks for buss4. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppdaterte tall

Kostnadsindeksen for buss beskriver prisutviklingen til kostnadene knyttet til drift av buss. Statistikken oppdateres hvert kvartal.

Kostnadsindeks for buss. 1. kvartal 2010=100
IndeksnivåEndring i prosent
4. kvartal 20163. kvartal 2016 - 4. kvartal 20164. kvartal 2015 - 4. kvartal 2016
Totalindeks
Kostnadsindeks for buss121,66,96,9
 
Delkostnadsindeks
Arbeidskraftkostnader126,90,31,9
Drivstoff107,41,20,7
Kapital93,667,447,6
Reparasjon og vedlikehold124,30,62,6
Administrasjon116,91,23,8

Kapitalkostnader påvirket av rentegrunnlagetÅpne og lesLukk

Kostnadsindeksen for buss benytter følgende opplegg for å kalkulere rente- og avskrivningskostnader:

For 4. kvartal 2016 medførte dette en stor økning i kapitalkostnadene. En utregning basert på 3 måneders NIBOR-rente ville gitt en lavere vekst i kapitalkostnadene for dette kvartalet. I de siste kvartalene har de 10-årige obligasjonsrentene svingt mer enn 3 måneders NIBOR-rente. Når tallene i utgangspunktet er små, vil endringene bli store når en måler relative endringer.

kbuss-2017-03-17-01