215764
/transport-og-reiseliv/statistikker/kbuss/kvartal
215764
Billigere bussdrift
statistikk
2015-12-17T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
kbuss, Kostnadsindeks for buss, administrasjonskostnader, reparasjons- og vedlikeholdskostnader, lønnskostnader, kapitalkostnader, drivstoffkostnader, dieselkostnader, gasskostnaderLandtransport, Transport og reiseliv
false
Kostnadsindeksen for buss viser kostnadsutviklingen for bussdrift. Busskostnadene hadde en nedgang fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015.

Kostnadsindeks for buss3. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Billigere bussdrift

Kostnadsindeksen for buss hadde en nedgang på 0,8 prosent fra 3. kvartal 2014 til samme kvartal i 2015. Sammenlignet med 2. kvartal 2015 sank indeksen med 0,7 prosent.

Kostnadsindeks for buss. 1. kvartal 2010=100
IndeksnivåEndring i prosent
3. kvartal 20152. kvartal 2015 - 3. kvartal 20153. kvartal 2014 - 3. kvartal 2015
Kostnadsindeks for buss. Totalindeks114,3-0,7-0,8
Arbeidskraftkostnader. Delkostnadsindeks124,30,72,6
Drivstoff. Delkostnadsindeks109,0-2,4-7,9
Kapital. Delkostnadsindeks66,7-7,9-13,9
Reparasjon og vedlikehold. Delkostnadsindeks119,91,12,8
Administrasjon. Delkostnadsindeks111,00,11,5

Delindeksen for arbeidskraftkostnader hadde i perioden fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015 en vekst på 2,6 prosent. Fra 2. kvartal til 3. kvartal 2015 var det en oppgang på 0,7 prosent. Arbeidskraftkostnadene er den viktigste komponenten i totalindeksen og utgjør til sammen 56 prosent av kostnadene.

Reduserte drivstoffkostnader

Delkostnadsindeksen for drivstoff gikk ned med 7,9 prosent fra 3. kvartal i 2014. Sammenlignet med 2. kvartal 2015 var det en nedgang på 2,4 prosent.

Nedgang i kapitalkostnadene

Delindeksen for kapitalkostnader gikk ned 13,9 prosent i 3. kvartal 2015 sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Fra 2. kvartal til 3. kvartal 2015 var det en nedgang på 7,9 prosent. Kapitalkostnadene består av avskrivningskostnader for nye busser og rentekostnader. Renteutviklingen er basert på 10-års obligasjonsrenter fra Norges Bank, som inflasjonsjusteres med KPI-JAE (konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer).

Dyrere reparasjon og administrasjon

Delindeksene for administrasjonskostnader og reparasjons- og vedlikeholdskostnader gikk opp med henholdsvis 1,5 og 2,8 prosent siste året. Fra 2. kvartal til 3. kvartal 2015 økte administrasjonskostnader med 0,1 prosent og kostnader til reparasjon- og vedlikehold med 1,1 prosent.