Drosjetransport2. kvartal 2014

Fra og med 1. kvartal 2012 benytter statistikken ny metode for beregningen av totaltall. Dette gir et mindre brudd i tidsserien.

Innhold

Arkiv for Drosjetransport - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
21. mars 2012 2011 Økt drosjeaktivitet i 2011
13. januar 2012 2011 Fortsatt økt omsetning for drosjene
16. september 2011 2011 Fortsatt økt aktivitet for drosjene
5. juli 2011 2011 Økt aktivitet for drosjene
23. mars 2011 2010 Fortsatt økt omsetning
19. januar 2011 2010 Økning i omsetningen
29. oktober 2010 2010 Lavere aktivitet, men stabil omsetning
22. juni 2010 2010 Lavere drosjeaktivitet
17. mars 2010 2009 Færre drosjeturer
14. januar 2010 2009 Fortsatt nedgang i drosjeaktiviteten
5. oktober 2009 2009 Nedgangen fortsetter
18. august 2009 2009 Færre tok drosje
17. juni 2009 2007-2008 Lavere aktivitet for drosjene i 2008

Arkiv for Drosjetransport - kvartalsvis (opphørt)

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
21. mars 2012 4. kvartal 2011 Økt drosjeaktivitet i 2011
13. januar 2012 3. kvartal 2011 Fortsatt økt omsetning for drosjene
16. september 2011 2. kvartal 2011 Fortsatt økt aktivitet for drosjene
5. juli 2011 1. kvartal 2011 Økt aktivitet for drosjene
23. mars 2011 4. kvartal 2010 Fortsatt økt omsetning
19. januar 2011 3. kvartal 2010 Økning i omsetningen
29. oktober 2010 2. kvartal 2010 Lavere aktivitet, men stabil omsetning
22. juni 2010 1. kvartal 2010 Lavere drosjeaktivitet
17. mars 2010 4. kvartal 2009 Færre drosjeturer
14. januar 2010 3. kvartal 2009 Fortsatt nedgang i drosjeaktiviteten
5. oktober 2009 2. kvartal 2009 Nedgangen fortsetter
18. august 2009 1. kvartal 2009 Færre tok drosje
17. juni 2009 4. kvartal 2008 Lavere aktivitet for drosjene i 2008