53232_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/drosje/arkiv
53232
Fortsatt økt omsetning
statistikk
2011-03-23T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
drosje, Drosjetransport, taxier, drosjeturer, drosjeløyver, omsetningLandtransport, Transport og reiseliv
false

Drosjetransport4. kvartal 2010

Fra og med 1. kvartal 2012 benytter statistikken ny metode for beregningen av totaltall. Dette gir et mindre brudd i tidsserien.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt økt omsetning

Gjennomsnittlig omsetning per drosjetur gikk opp 5,6 prosent i 2010 sammenliknet med 2009. Antall turer gikk ned 3 prosent i samme periode.

Drosjestatistikk. Omsetning og turer per kvartal

Drosjenæringen omsatte for 7 736 millioner kroner i 2010, som er 3 prosent høyere enn året før. Denne økningen kommer til tross for lavere transportaktivitet, og førte til økt omsetning per tur og per opptatt time fra 2009 til 2010.

Nedgang i kilometer og antall turer i 2010

Drosjene kjørte til sammen 33 millioner turer i 2010, som tilsvarer 341 millioner kilometer tilbakelagt med passasjer i bilen. Dermed var den gjennomsnittlige drosjeturen med passasjer 10,2 kilometer i 2010, mot 11,4 året før. Antall drosjeturer per innbygger gikk også ned, med 3,8 prosent. Fra 7 drosjeturer i gjennomsnitt i 2009 falt tallet til 6,8 drosjeturer i gjennomsnitt i 2010. Drosjene kjørte totalt 585 millioner kilometer i 2010, som er en nedgang på 7 prosent fra 2009.

Den gjennomsnittlige drosjeturen varte i 24,3 minutter i 2010 mot 26,2 i 2009. Utnyttelsesgraden med passasjer var på 58,3 prosent i 2010, mot 61,8 i 2009, målt som andel av kilometer kjørt i næringen i alt. Måler vi derimot utnyttelsesgraden som andel av tilbudte timer, var resultatet 40,8 prosent.

Flere turer i 4. kvartal 2010

Antall turer og omsetningen hadde en oppgang med henholdsvis 1 og 7 prosent i 4. kvartal 2010 sammenliknet med samme kvartal året før. Opptatte timer og kilometer kjørt med passasjer gikk derimot ned i samme periode.

Om statistikkgrunnlaget

Drosjestatistikken baserer seg på en landsdekkende kvartalsvis undersøkelse av næringen drosjebiltransport (kode 49.320 i SN07). Via data fra drosjesentralene dekker undersøkelsen om lag 90 prosent av drosjepopulasjonen. Deretter beregnes totaltall for næringen ved hjelp av data fra momsregisteret.

Tabeller: