14148_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/drosje/arkiv
14148
Færre drosjeturer
statistikk
2010-03-17T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
drosje, Drosjetransport, taxier, drosjeturer, drosjeløyver, omsetningLandtransport, Transport og reiseliv
false

Drosjetransport4. kvartal 2009

Fra og med 1. kvartal 2012 benytter statistikken ny metode for beregningen av totaltall. Dette gir et mindre brudd i tidsserien.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre drosjeturer

Det gjennomsnittlige antall drosjeturer per innbygger gikk ned med 4 prosent, fra 7,4 drosjeturer i 2008 til 7,0 drosjeturer i 2009. Omsetningen i drosjenæringen gikk imidlertid opp 0,4 prosent fra 2008. 4. kvartal 2009 viser generelt en svak oppgang fra samme kvartal året før.

Drosjestatistikk. Omsetning og turer per kvartal

I 2009 kjørte drosjene til sammen 34 millioner turer. I alt tilbakela drosjene 630 millioner kilometer i fjor, som utgjør en nedgang fra 2008 på 1,4 prosent. Av disse ble 390 millioner kilometer tilbakelagt med passasjerer i bilen. Følgelig var den gjennomsnittlige drosjeturen med passasjer 11,4 kilometer i 2009, mot 11,3 kilometer i 2008.

Den gjennomsnittlige drosjeturen varte i 26,2 minutter mot 27,6 i 2008. Målt som andel av kilometer kjørt i næringen i alt var utnyttelsesgraden med passasjer på 61,8 prosent i 2009. Måler vi derimot utnyttelsesgraden som andel av tilbudte timer, var resultatet 43,9 prosent.

Storbyfenomen

I gjennomsnitt kjørte en person om lag 13 turer i Oslo i 2009, mens landsgjennomsnittet var 7,0.

Omsetningen per tilbudte time var høyest i Oslo og Akershus med henholdsvis 327 kroner og 289 kroner. Oslo, Akershus og Hordaland fylker hadde til sammen over 40 prosent av næringens samlede omsetning og transportaktivitet.

Mot lysere tider

Etter flere kvartaler med nedgang tyder tallene for 4. kvartal 2009 på at trenden har snudd. Dette til tross for at årsverdiene for 2009 ligger lavere enn for 2008. Tallet på drosjeturer gikk nemlig opp med 0,2 prosent, mens omsetningen gikk opp med 0,4 prosent i 4. kvartal 2009 sammenliknet med samme kvartal året før.

Om statistikkgrunnlaget

Drosjestatistikken baserer seg på en landsdekkende kvartalsvis undersøkelse av næringen drosjebiltransport (kode 49.320 i SN07). Via data fra drosjesentralene dekker undersøkelsen om lag 90 prosent av drosjepopulasjonen. Deretter beregnes totaltall for næringen ved hjelp av data fra momsregisteret.

Tabeller: