14146_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/drosje/arkiv
14146
Lavere drosjeaktivitet
statistikk
2010-06-22T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
drosje, Drosjetransport, taxier, drosjeturer, drosjeløyver, omsetningLandtransport, Transport og reiseliv
false

Drosjetransport1. kvartal 2010

Fra og med 1. kvartal 2012 benytter statistikken ny metode for beregningen av totaltall. Dette gir et mindre brudd i tidsserien.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere drosjeaktivitet

Antall drosjeturer gikk ned med 4 prosent i 1. kvartal 2010 sammenliknet med samme kvartal året før. Omsetningen gikk også ned, men ikke like sterkt, slik at omsetningen per tur økte svakt.

Drosjestatistikk. Omsetning og turer per kvartal

I 1. kvartal 2010 omsatte drosjene for til sammen 1 827 millioner kroner, som er 2 prosent mindre enn i samme kvartal året før. Omsetning per tur gikk imidlertid opp med 2,2 prosent i samme periode.

Lav aktivitet

I alt tilbakela drosjene 153 millioner kilometer i 1. kvartal 2010, en nedgang på 1 prosent fra samme kvartal i fjor. 93 millioner kilometer ble tilbakelagt med passasjerer i bilen, som er 7 prosent mindre enn i 1. kvartal 2009. Antall tilbudte timer gikk imidlertid opp med 1 prosent, mens opptatte timer gikk ned med 2 prosent i samme periode.

Tilnærmet uendret utnyttelsesgrad

Til tross for nedgangen i opptatte timer og kilometer kjørt med passasjer ble utnyttelsesgraden lite endret sammenliknet med tidligere perioder. Målt som andel av kilometer kjørt i næringen i alt ligger utnyttelsesgraden med passasjer på 60,3 prosent i 1. kvartal 2010. Utnyttelsesgraden målt som andel av tilbudte timer var 43,2 prosent.

Forklaringer

Opptatte timer

Tiden drosjene har vært i drift.

Tilbudte timer

Tiden bilene har meldt seg til tjeneste.

Om statistikkgrunnlaget

Drosjestatistikken baserer seg på en landsdekkende kvartalsvis undersøkelse av næringen drosjebiltransport (kode 49.320 i SN07). Via data fra drosjesentralene dekker undersøkelsen om lag 90 prosent av drosjepopulasjonen. Deretter beregnes totaltall for næringen ved hjelp av data fra momsregisteret.

Tabeller: