183342_tabell_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/drosje/kvartal
183342_tabell
statistikk
2014-10-13T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false
Statistikken viser at drosjenæringen i 2. kvartal 2014 omsatte for 2,3 milliarder kroner og stod for 8,5 millioner taxiturer.

Drosjetransport2. kvartal 2014

Fra og med 1. kvartal 2012 benytter statistikken ny metode for beregningen av totaltall. Dette gir et mindre brudd i tidsserien.

Innhold