14158_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/drosje/arkiv
14158
Økning i omsetningen
statistikk
2011-01-19T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
drosje, Drosjetransport, taxier, drosjeturer, drosjeløyver, omsetningLandtransport, Transport og reiseliv
false

Drosjetransport3. kvartal 2010

Fra og med 1. kvartal 2012 benytter statistikken ny metode for beregningen av totaltall. Dette gir et mindre brudd i tidsserien.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økning i omsetningen

Drosjeaktiviteten var lavere i 3. kvartal 2010 enn i samme kvartal året før. Omsetningen har derimot økt med 5 prosent sammenliknet med 3. kvartal 2009.

Drosjestatistikk. Omsetning og turer per kvartal

Drosjenæringen omsatte for 1 759 millioner kroner i 3. kvartal 2010, som er 5 prosent høyere enn i samme kvartal året før. Transportaktiviteten i næringen var derimot lavere, noe som førte til at omsetningen per tur gikk opp med 6 prosent i samme periode.

Måles drosjeaktiviteten som antall turer, antall timer med passasjer og kjørte kilometer, var aktiviteten lavere i 3. kvartal 2010 enn i samme kvartal året før.

Lav aktivitet

Drosjene tilbakela i alt om lag 130 millioner kilometer i 3. kvartal 2010, en nedgang på 9 prosent fra samme kvartal i 2009. Omtrent 74 millioner kilometer ble tilbakelagt med passasjerer i bilen. Antall opptatte og ledige timer var også noe lavere i 3. kvartal 2010 enn i samme kvartal året før.

Utnyttelsesgraden var også lavere i 3. kvartal sammenliknet med tilsvarende periode i 2009, og har sammenheng med en betydelig nedgang i opptatte timer og kilometer kjørt med passasjer. Målt som andel av kilometer kjørt i næringen totalt, lå utnyttelsesgraden med passasjer på 57 prosent i 3. kvartal 2010. Utnyttelsesgraden målt som andel av tilbudte timer var på 37 prosent. Utnyttelsesgraden for de to målekategoriene var på henholdsvis 59 prosent og 42 prosent i 3. kvartal 2009.

Om statistikkgrunnlaget

Drosjestatistikken baserer seg på en landsdekkende kvartalsvis undersøkelse av næringen drosjebiltransport (kode 49.320 i SN07). Via data fra drosjesentralene dekker undersøkelsen om lag 90 prosent av drosjepopulasjonen. Deretter beregnes totaltall for næringen ved hjelp av data fra momsregisteret.

Tabeller: