14144_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/drosje/arkiv
14144
Lavere aktivitet, men stabil omsetning
statistikk
2010-10-29T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
drosje, Drosjetransport, taxier, drosjeturer, drosjeløyver, omsetningLandtransport, Transport og reiseliv
false

Drosjetransport2. kvartal 2010

Fra og med 1. kvartal 2012 benytter statistikken ny metode for beregningen av totaltall. Dette gir et mindre brudd i tidsserien.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere aktivitet, men stabil omsetning

Drosjeaktiviteten målt som antall turer, antall timer med passasjer og opptatte kilometer gikk ned i 2. kvartal 2010 sammenliknet med 2. kvartal i fjor. Omsetningen holder seg derimot stabil.

Drosjestatistikk. Omsetning og turer per kvartal

I 2. kvartal 2010 omsatte drosjene til sammen for 1 944 millioner kroner, som er 1 prosent mer enn i samme kvartal året før. Dette til tross for 6 prosent færre drosjeturer. Omsetningen per tur gikk dermed opp med 8 prosent i samme periode. Økningen i omsetning skyldes i hovedsak takstøkningen mellom 2. kvartal 2009 og 2. kvartal 2010

Lav aktivitet

Drosjene tilbakela i alt 144 millioner kilometer i 2. kvartal 2010, en nedgang på 13 prosent fra samme kvartal i fjor. 85 millioner kilometer ble tilbakelagt med passasjerer i bilen. Mens antall tilbudte timer gikk opp 3 prosent, gikk opptatte timer ned med 8 prosent i samme periode.

Utnyttelsesgraden var lavere sammenliknet med tidligere perioder. Dette er i tråd med nedgangen i opptatte timer og kilometer kjørt med passasjer. Målt som andel av kilometer kjørt i næringen totalt ligger utnyttelsesgraden med passasjer på 59 prosent i 2. kvartal 2010. Utnyttelsesgraden målt som andel av tilbudte timer, var 40 prosent. Utnyttelsesgraden for de to målekategoriene var på henholdsvis 64 prosent og 44 prosent i 2. kvartal 2009.

Om statistikkgrunnlaget

Drosjestatistikken baserer seg på en landsdekkende kvartalsvis undersøkelse av næringen drosjebiltransport (kode 49.320 i SN07). Via data fra drosjesentralene dekker undersøkelsen om lag 90 prosent av drosjepopulasjonen. Deretter beregnes totaltall for næringen ved hjelp av data fra momsregisteret.

Tabeller: