56362_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/drosje/kvartal
56362
Fortsatt økt omsetning for drosjene
statistikk
2012-01-13T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
drosje, Drosjetransport, taxier, drosjeturer, drosjeløyver, omsetningLandtransport, Transport og reiseliv
false

Drosjetransport3. kvartal 2011

Fra og med 1. kvartal 2012 benytter statistikken ny metode for beregningen av totaltall. Dette gir et mindre brudd i tidsserien.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt økt omsetning for drosjene

Oppgangen for drosjene fortsatte i 3. kvartal 2011 sammenliknet med samme periode året før. Omsetningen økte med 4,6 prosent, mens antall turer gikk opp med 2 prosent.

Drosjetransport. Omsetning og antall turer. 1. kvartal 2007-3. kvartal 2011

Drosjeomsetningen utgjorde i alt 1,8 milliarder kroner, mens det ble utført om lag 7,7 millioner turer i 3. kvartal 2011.

Økning i kjørte kilometer med passasjer

Drosjenes totale kjørelengde var på 138 millioner kilometer i 3. kvartal 2011, en oppgang på 6,5 prosent i forhold til 3. kvartal 2010. Av den totale kjørelengde ble 77 millioner kilometer tilbakelagt med passasjer i bilen i 3. kvartal 2011, dette er 5,1 prosent høyere enn samme periode året før. Den gjennomsnittlige drosjeturen med passasjer var 10 kilometer lang, 3 prosent lengre enn i 3. kvartal 2010.

Økt utnyttelsesgrad per time

Antall timer med passasjer, målt som andel av tilbudte timer, var på 39 prosent. Dette var en oppgang på 5 prosent sammenliknet med samme kvartal i 2010. Utnyttelsesgraden, målt som andel av kjørte kilometer, var på 56 prosent og tilnærmet uendret sammenliknet med 3. kvartal i 2010.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken baserer seg på en landsdekkende kvartalsvis undersøkelse av næringen drosjebiltransport (kode 49.320 i Standard for næringsgruppering). Via data fra drosjesentralene dekker undersøkelsen om lag 90 prosent av drosjepopulasjonen. Totaltall for næringen beregnes ved hjelp av data fra momsregisteret.

Tabeller: