14154_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/drosje/arkiv
14154
Færre tok drosje
statistikk
2009-08-18T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
drosje, Drosjetransport, taxier, drosjeturer, drosjeløyver, omsetningLandtransport, Transport og reiseliv
false

Drosjetransport1. kvartal 2009

Fra og med 1. kvartal 2012 benytter statistikken ny metode for beregningen av totaltall. Dette gir et mindre brudd i tidsserien.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre tok drosje

Tallet på drosjeturer gikk ned med 6 prosent i 1. kvartal 2009 sammenliknet med samme kvartal året før, til 8,3 millioner turer. Omsetningen per tur økte imidlertid med 10 prosent i dette tidsrommet, slik at den samlede omsetningen for næringen økte med 3 prosent, til 1,86 milliarder kroner.

I alt tilbakela drosjene 156 millioner kilometer, en nedgang på 4 prosent sammenliknet med 1. kvartal 2008. Av dette ble 100 millioner kilometer tilbakelagt med passasjerer, noe som også er 4 prosent mindre enn i samme kvartal året før.

Gjennomsnittlig drosjetur med passasjer var på 12,0 kilometer i første kvartal i år, mot 11,8 kilometer i 1. kvartal i 2008.

Drosjestatistikk. Omsetning og turer per kvartal

Størst nedgang i opptatte timer

Antallet opptatte timer, det vil si antall timer bilene var i drift, gikk ned 14 prosent i 1. kvartal 2009 sammenliknet med samme kvartal i 2008. Antallet tilbudte timer, altså timer bilene har meldt seg på tjeneste, ble samtidig redusert med 12 prosent.

Den gjennomsnittlige drosjeturen varte i 26 minutter i 1. kvartal 2009 mot 28 minutter samme kvartal året før. Utnyttelsesgraden med passasjer, målt som andel av kilometer kjørt i næringen i alt, endret seg lite i denne perioden og endte på 64,2 prosent. Målt som andel av tilbudte timer var utnyttelsesgraden 44,8 prosent i første kvartal i år, mot 45,5 prosent samme kvartal i fjor.

Drosjestatistikken baserer seg på en landsdekkende kvartalsvis undersøkelse av næringen drosjebiltransport (kode 49.320 i SN07). Via data fra drosjesentralene dekker undersøkelsen om lag 90 prosent av drosjepopulasjonen. Deretter beregnes totaltall for næringen ved hjelp av data fra momsregisteret.

Tabeller: