53230_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/drosje/arkiv
53230
Fortsatt økt aktivitet for drosjene
statistikk
2011-09-16T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
drosje, Drosjetransport, taxier, drosjeturer, drosjeløyver, omsetningLandtransport, Transport og reiseliv
false

Drosjetransport2. kvartal 2011

Fra og med 1. kvartal 2012 benytter statistikken ny metode for beregningen av totaltall. Dette gir et mindre brudd i tidsserien.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt økt aktivitet for drosjene

Antall drosjeturer og omsetningen økte i 2. kvartal 2011 sammenliknet med samme kvartal i 2010. Omsetning per tur var nærmest uendret mens tilbudte timer gikk ned 6 prosent i samme periode.

Oppturen for drosjene fortsatte i 2. kvartal 2011. Næringen omsatte for 2 milliarder, som er 4,1 prosent høyere enn i samme kvartal i 2010. Antall turer har økt med 4,4 prosent i samme periode.

Drosjetransport. Omsetning og turer per kvartal

Nedgang i antall tilbudte timer

Drosjenes tilbudte timer var til sammen på 8,2 millioner i 2. kvartal 2011, 5,9 prosent lavere enn i samme kvartal i 2010. Av dette ble 3,2 millioner timer tilbakelagt med passasjerer i bilene, som også er en nedgang på 5,9 prosent.

Drosjene kjørte omtrent 8,6 millioner turer i 2. kvartal 2011. Dette tilsvarte 84 millioner kilometer tilbakelagt med passasjer i bilen, en nedgang på 1,5 prosent sammenliknet med samme kvartal året før. Dermed ble den gjennomsnittlige drosjeturen med passasjer redusert til 9,8 kilometer, mot 10,4 i samme kvartal året før. Totalt antall kilometer kjørt i næring gikk opp 4 prosent i samme periode.

Uendret utnyttelsesgrad per time

Antall timer med passasjer, målt som andel av tilbudte timer, var uendret på 40 prosent i 2. kvartal 2011 i forhold til samme kvartal 2010. Utnyttelsesgrad målt som andel av kjørte kilometer gikk imidlertid ned 5,3 prosent i samme periode.

Om statistikkgrunnlaget

Drosjestatistikken baserer seg på en landsdekkende kvartalsvis undersøkelse av næringen drosjebiltransport (kode 49.320 i SN07). Via data fra drosjesentralene dekker undersøkelsen om lag 90 prosent av drosjepopulasjonen. Deretter beregnes totaltall for næringen ved hjelp av data fra momsregisteret.

Tabeller: