14150_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/drosje/arkiv
14150
Fortsatt nedgang i drosjeaktiviteten
statistikk
2010-01-14T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
drosje, Drosjetransport, taxier, drosjeturer, drosjeløyver, omsetningLandtransport, Transport og reiseliv
false

Drosjetransport3. kvartal 2009

Fra og med 1. kvartal 2012 benytter statistikken ny metode for beregningen av totaltall. Dette gir et mindre brudd i tidsserien.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt nedgang i drosjeaktiviteten

Antall drosjeturer gikk ned med 4 prosent i 3. kvartal 2009 sammenliknet med samme kvartal året før. Totalomsetningen for næringen gikk imidlertid ned 2 prosent i samme periode. Omsetningen per tur gikk ned med 1 prosent sammenliknet med 2. kvartal i 2009.

Drosjestatistikk. Omsetning og turer per kvartal

Sammenliknet med samme kvartal året før ble det registrert en nedgang på de fleste indikatorene vi publiserer. Både antall drosjeturer, opptatte timer og tilbudte timer gikk ned, mens antall kjørte kilometer med passasjerer holdt seg uendret. Antall drosjeturer gikk ned med 4 prosent og endte på 7,7 millioner turer. Samtidig økte antall kjørte kilometer med 3 prosent og endte på 143 millioner kilometer. Av dette kjørte drosjene 84 millioner kilometer med passasjerer, noe som er uendret i forhold til samme kvartal året før.

Nedgang i omsetningen

Totalomsetningen gikk ned med 2 prosent i 3. kvartal 2009 sammenliknet med samme kvartal året før. Til tross for en betydelig nedgang i aktiviteten hadde totalomsetningen i næringen positiv vekst i de to første kvartalene i 2009 sammenlignet med samme periode året før. Dette skyldtes i hovedsak en betydelig økning i takstene, som fant sted rundt 2. kvartal i 2008.

Drosjeturene varte i gjennomsnitt 27,5 minutter i 3. kvartal 2009, mot 28 minutter samme kvartal året før. Utnyttelsesgraden med passasjer, målt som andel av kilometer kjørt i næringen i alt, gikk ned 4 prosent og endte på 58,6 prosent. Målt som andel av tilbudte timer var utnyttelsesgraden 41,8 prosent i 3. kvartal i år, mot 43,5 prosent samme kvartal i fjor.

Drosjestatistikken baserer seg på en landsdekkende kvartalsvis undersøkelse av næringen drosjebiltransport (kode 49.320 i SN07). Via data fra drosjesentralene dekker undersøkelsen om lag 90 prosent av drosjepopulasjonen. Deretter beregnes totaltall for næringen ved hjelp av data fra momsregisteret.

Tabeller: