14152_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/drosje/arkiv
14152
Nedgangen fortsetter
statistikk
2009-10-05T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
drosje, Drosjetransport, taxier, drosjeturer, drosjeløyver, omsetningLandtransport, Transport og reiseliv
false

Drosjetransport2. kvartal 2009

Fra og med 1. kvartal 2012 benytter statistikken ny metode for beregningen av totaltall. Dette gir et mindre brudd i tidsserien.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgangen fortsetter

Antall drosjeturer gikk ned med 3 prosent i 2. kvartal 2009 sammenliknet med samme kvartal året før, mens totalomsetningen for næringen var tilnærmet uendret. Omsetningen per tur gikk imidlertid ned med 2 prosent sammenliknet med 1. kvartal i dette året.

Drosjestatistikk. Omsetning og turer per kvartal

Både antall drosjeturer og antall kjørte kilometer ble redusert fra 2. kvartal 2008 til 2.kvartal 2009. Antall drosjeturer gikk ned med 3 prosent og endte på 8,7 millioner turer, mens antall kjørte kilometer hadde en nedgang på 4 prosent og endte på 165 millioner kilometer. Av dette ble 106 millioner kilometer tilbakelagt med passasjerer, noe som også er 4 prosent mindre enn i samme kvartal året før.

Uendret omsetning

Til tross for en betydelig nedgang i aktiviteten var inntjeningen uendret. Totalomsetningen for næringen var på 1,92 millioner kroner i 2. kvartal i år. Dette skyldes i hovedsak en økning i takstene. Antall turer, kilometer med passasjer, tilbudte timer og opptatte timer gikk ned med mellom 3 og 7 prosent i perioden 2. kvartal 2008-2. kvartal 2009, mens takstene økte med om lag 7 prosent i perioden.

Den gjennomsnittlige drosjeturen varte i 26 minutter i 2. kvartal 2009, mot 27 minutter samme kvartal året før. Utnyttelsesgraden med passasjer, målt som andel av kilometer kjørt i næringen i alt, endret seg lite i denne perioden og endte på 64,3 prosent. Målt som andel av tilbudte timer var utnyttelsesgraden 44,3 prosent i 2. kvartal i år, mot 45,2 prosent samme kvartal i fjor.

Drosjestatistikken baserer seg på en landsdekkende kvartalsvis undersøkelse av næringen drosjebiltransport (kode 49.320 i SN07). Via data fra drosjesentralene dekker undersøkelsen om lag 90 prosent av drosjepopulasjonen. Deretter beregnes totaltall for næringen ved hjelp av data fra momsregisteret.

Tabeller: