53228_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/drosje/arkiv
53228
Økt aktivitet for drosjene
statistikk
2011-07-05T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
drosje, Drosjetransport, taxier, drosjeturer, drosjeløyver, omsetningLandtransport, Transport og reiseliv
false

Drosjetransport1. kvartal 2011

Fra og med 1. kvartal 2012 benytter statistikken ny metode for beregningen av totaltall. Dette gir et mindre brudd i tidsserien.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt aktivitet for drosjene

Antall drosjeturer og omsetningen gikk betydelig opp i 1. kvartal 2011 sammenliknet med samme kvartal i 2010. Utnyttelsesgraden har også økt i samme periode.

Drosjenæringen registrerte økt aktivitet i 1. kvartal 2011. Næringen omsatte for 2 007 millioner kroner i perioden, som er 10 prosent høyere enn i samme kvartal i 2010. Takstene var relativt stabile mellom periodene. Antall turer har økt med 13 prosent i samme periode.

Drosjetransport. Omsetning og turer per kvartal

Oppgang i antall timer med passasjer mens kilometer kjørt går ned

Drosjenes tilbudte timer var til sammen på 8,6 millioner timer i 1. kvartal 2011. Av dette ble 3,8 millioner timer tilbakelagt med passasjerer i bilene. Dette er en økning på henholdsvis 5 og 8 prosent i forhold til samme kvartal i 2010.

Drosjene kjørte omtrent 9 millioner turer i 1. kvartal 2011, som er 13 prosent høyere en samme kvartal året før. De tilbakela 85 millioner kilometer med passasjer i bilen, som er 8 prosent lavere enn samme kvartal året før. Dermed ble den gjennomsnittlige drosjeturen med passasjer redusert til 9,5 kilometer, mot 11,6 det første kvartalet i fjor. Total antall kilometer kjørt i næring gikk ned 5 prosent i samme periode.

Økt effektivitet per time

Utnyttelsesgrad med passasjer, målt som andel av tilbudte timer, var 45,5 prosent i 1. kvartal 2011 mot 43,2 prosent samme kvartal 2010.

Om statistikkgrunnlaget

Drosjestatistikken baserer seg på en landsdekkende kvartalsvis undersøkelse av næringen drosjebiltransport (kode 49.320 i SN07). Via data fra drosjesentralene dekker undersøkelsen om lag 90 prosent av drosjepopulasjonen. Deretter beregnes totaltall for næringen ved hjelp av data fra momsregisteret.

Tabeller: