65462_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/drosje/kvartal
65462
Økt drosjeaktivitet i 2011
statistikk
2012-03-21T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
drosje, Drosjetransport, taxier, drosjeturer, drosjeløyver, omsetningLandtransport, Transport og reiseliv
false

Drosjetransport4. kvartal 2011

Fra og med 1. kvartal 2012 benytter statistikken ny metode for beregningen av totaltall. Dette gir et mindre brudd i tidsserien.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt drosjeaktivitet i 2011

Drosjeomsetningen økte med 5 prosent fra 2010 til 2011. Antall drosjeturer gikk opp med 3 prosent, samtidig som utnyttelsesgraden gikk ned.

Drosjetransport. Omsetning og turer per kvartal. 1. kvartal 2007-4. kvartal 2011

I 2011 omsatte drosjenæringen for 8,1 milliarder kroner, 5 prosent mer enn i 2010. Drosjenes totale kjørelengde var 589 millioner kilometer, og 56,4 prosent av disse kilometerne ble tilbakelagt med passasjerer i bilen. Antall kilometer kjørt i næring, samt tallet på opptatte timer, økte i 2011 i forhold til i 2010.

I alt ble det utført 34,4 millioner turer med drosjer i 2011. Dette tilsvarte 6,9 drosjeturer per innbygger i løpet av fjoråret. Gjennomsnittsturen var på 9,7 kilometer og varte i 24 minutter.

Flere opptatte timer, men nedgang i kjørte kilometer

Drosjene tilbød til sammen 33,9 millioner timer i 2011. Av dette ble 13,8 millioner timer tilbakelagt med passasjerer i bilene. Dette er en økning på 2 prosent i forhold til 2010. Utnyttelsesgraden per time, antall opptatte timer som andel av tilbudte timer, lå på 40 prosent i 2011.

Antall turer og totale kilometer kjørt i næring økte med henholdsvis 3 og 1 prosent, likevel gikk antall kilometer kjørt med passasjer ned med 2 prosent i 2011. Den gjennomsnittlige reiselengden per tur gikk dermed svakt ned fra 2010 til 2011.

Lavere effektivitet per kilometer

Utnyttelsesgrad per kilometer, kilometer kjørt med passasjer målt som andel av kilometer kjørt i alt, var på 56,4 prosent i 2011, mot 58,3 prosent i 2010. Utnyttelsesgrad målt som andel av tilbudte timer var uendret i perioden.

Mindre vekst i 4. kvartal

Drosjeomsetningen har økt hvert kvartal i 2011. I 4. kvartal var omsetningen 1 prosent høyere, sammenlignet med samme kvartal i 2010. Antall turer gikk ned med 4 prosent i samme periode.

Om statistikkgrunnlaget

Drosjestatistikken baserer seg på en landsdekkende kvartalsvis undersøkelse av næringen drosjebiltransport (kode 49.320 i SN07). Via data fra drosjesentralene dekker undersøkelsen om lag 90 prosent av drosjepopulasjonen. Totaltall for næringen beregnes ved hjelp av data fra momsregisteret.

Tabeller: