Bilparken2016

Innhold

Arkiv for Bilparken - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
28. mars 2017 2016 100 000 el-biler
30. mars 2016 2015 Flere dieseldrevne personbiler
25. mars 2015 2014 To personer per bil
25. april 2014 2013 El-bilparken doblet på ett år
24. april 2013 2012 Stabilt høy gjennomsnittsalder på bilparken
26. april 2012 2011 Flere biler ble vraket
13. april 2011 2010 Flere biler tross økt antall vrakede
4. mai 2004 2003 Bilparken blir stadig eldre
27. april 2010 2009 Stadig flere biler - færre vrakes
24. april 2003 2002 Personbilene 10,2 år gamle i gjennomsnitt
18. mai 2007 2006 Stadig flere biler
18. mai 2006 2005 2 millioner personbiler
17. juni 2005 2004 Gjennomsnittsalderen ned for personbilene
14. mai 2009 2008 Veksten i bilparken avtar
20. mai 2008 2007 Færre biler vraket

For tidligere publiseringer se også: Godsbiler og Biler vraket mot pant.