281179_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/bilreg/aar
281179
100 000 el-biler
statistikk
2017-03-28T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Svalbard
no
bilreg, Bilparken, elbiler, elbil, bil, biler, bilbestand, bilparken, bilvraking, vrakpanting, bilers gjennomsnittsalder, kjøretøytyper (for eksempel busser, personbiler, motorsykler), bilmerker, nybilregistrering, førstegangsregistrering av personbilerLandtransport, Transport og reiseliv, Transport og reiseliv, Svalbard
false
Statistikken gir nøkkeltall om bilbestanden og person- og varebiler som ble innlevert gjennom vrakpantsystemet.

Bilparken2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

100 000 el-biler

Ved inngangen til 2017 var det registrert 97 500 el-personbiler i Norge, og i løpet av 1. kvartal har antallet passert 100 000. I alt var det 2,1 prosent flere personbiler enn på samme tidspunkt året før, mens antall el-biler økte med over 40 prosent.

Registrerte kjøretøy per 31. desember
2016Endring i prosent
2015 - 20162011 - 2016
Personbiler2 662 9102,012,1
Varebiler461 4982,512,4
Kombinerte biler22 693-14,7-47,7
Lastebiler75 238-2,4-6,1
Busser16 258-2,5-15,5
Traktorer275 1572,310,3
Motorredskap7 667-0,8-3,9
Moped178 3820,13,8
Lett motorsykkel24 7925,525,4
Tung motorsykkel159 2184,429,7
Beltemotorsykkel85 7994,520,9
Hengere1 365 4643,518,9

Personbilbestanden øker jevnt og trutt, og det er stort sett bare ved lavkonjunkturer at den går ned. Sist gang personbilbestanden ble redusert var i 1996, da som følge av et rekordhøyt antall biler vraket på grunn av forhøyet vrakpant. Siden 1996 har personbilbestanden økt med 1 million biler eller 60 prosent.

Per 31. desember 2016 var det registrert i alt 3,24 millioner biler i Norge, 1,9 prosent flere enn i 2015. Personbilene utgjør følgelig 82 prosent av alle registrerte biler.

41 prosent flere el-personbiler

Antallet rene el-personbiler fortsetter å øke i raskt tempo. Bestanden passerte i løpet av februar i år 100 000, men var ved årsskiftet 2016/2017 på 97 500. Dette er 41 prosent flere enn året før, men fortsatt utgjør el-bilene bare 3,7 prosent av bestanden.

Det er fortsatt registrert flest elektrisk drevne personbiler i Akershus med 19 450. Dette er 42,4 prosent flere enn året før. Oslo og Hordaland fylker kniver om å ha nest flest registrerte el-personbiler med henholdsvis 16 773 og 16 171. Størst prosentvis vekst i el-personbilbestanden fra 2015 til 2016 hadde Telemark med en økning på 88 prosent til 2 066. Blant annet med tanke på at rekkevidden fortsatt er en utfordring for mange el-biler, er det ingen stor overraskelse at det fortsatt er desidert færrest i Finnmark med beskjedne 135.

Blant kommunene er det registrert flest i Oslo (16 773), fulgt av Bergen (9 400), Bærum (6 733) og Trondheim (4 190). Regnet per 1 000 innbyggere er det registrert flest el-personbiler i Finnøy kommune med 87 (281 el-biler) fulgt av Askøy med 68 (1 958 el-biler).

Svak økning i bestanden av dieseldrevne personbiler

Bestanden av dieseldrevne personbiler fortsetter å øke, om enn svakt. 48,0 prosent av alle registrerte personbiler hadde dieseldrift ved inngangen til 2017 mot 47,6 prosent året før. 44,9 prosent av personbilene bruker bensin som drivstoff. Dette er en betydelig reduksjon fra året før, men sammenliknbarheten vanskeliggjøres av at blant annet bensin-hybrid biler fra og med 2016 er trukket ut fra gruppen bensindrevne biler og i stedet plassert under gruppen Annet drivstoff. Bestanden av bensin-hybridbiler utgjorde ved utgangen av fjoråret nær 88 000.

Varebilene er dieseldrevne

Det var registrert 461 500 varebiler ved utgangen av fjoråret, 2,5 prosent flere enn året før. Hele

93 prosent av dem var dieseldrevet. Kun 0,6 prosent, eller 2 568, var elektriske. Dette er likevel en økning på 760 el-varebiler fra året før.

Gjennomsnittsalderen øker

Gjennomsnittsalderen på personbilparken har ikke endret seg de siste seks foregående årene. Men fra utgangen av 2015 til utgangen av 2016 økte den med 0,1 år til 10,6 år.

Landets eldste personbilpark er registrert i Oppland med en gjennomsnittsalder på 13,1 år. Gjennomsnittsalderen var desidert lavest i Oslo med 7,6 år.

Den gjennomsnittlige varebilen var ved årsskiftet 2016/2017 8,6 år gammel. Oppland kan på samme måte som for personbiler skilte med landets eldste gjennomsnittlige varebilpark på10,9 år. Oslo-registrerte varebiler har en snittalder på 4,7 år.

Vrakantallet stabilt

Av de snaut 135 000 bilene som ble vraket mot pant i løpet av 2016 var 121 500 personbiler og 13 400 varebiler. Det ble vraket 0,9 prosent færre personbiler og 1,2 prosent flere varebiler enn i 2015. Gjennomsnittsalderen ved vraking var 18,3 år for personbiler og 15,3 år for varebiler. Finnmarkingene beholder personbilen sin lengst før den pensjoneres, 20,4 år i snitt for å være nøyaktig. Varebilen beholdes til den er 18,8 år i snitt. Personbileiere i Oslo og Akershus tar bilen ut av trafikken etter 17,3 år og varebileieren i Oslo etter kun 12,8 år.

Det er fortsatt eiere av Volvo og Mercedes som venter lengst i gjennomsnitt med å gå den tunge veien til bilopphuggeriet, hvis vi ser på de personbilene det er registrert over 50 000 av per 31. desember 2016. En Volvo er 20,5 år når den hogges og Mercedesen 20 år. Det er kun disse to fabrikkmerkene som har en gjennomsnittlig levetid på over 20 år.