14096_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/bilreg/arkiv
14096
Færre biler vraket
statistikk
2008-05-20T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Svalbard
no
bilreg, Bilparken, elbiler, elbil, bil, biler, bilbestand, bilparken, bilvraking, vrakpanting, bilers gjennomsnittsalder, kjøretøytyper (for eksempel busser, personbiler, motorsykler), bilmerker, nybilregistrering, førstegangsregistrering av personbilerLandtransport, Transport og reiseliv, Transport og reiseliv, Svalbard
false

Bilparken2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre biler vraket

For første gang på fem år var det i 2007 under 100 000 biler som ble vraket mot pant. Bare 99 885 biler ble levert til opphugging, 5,2 prosent færre enn i året før, mens antall registrerte biler gikk opp med 4,2 prosent.

Antall registrerte personbiler, utvalgte fabrikkmerker. 31. desember 2007

Ved utgangen av 2007 var over 2,5 millioner biler registrert i Norge. Det er mer enn 100 000 flere enn året før. Totalt var det 2 153 730 personbiler og 361 911 varebiler med norske registreringsskilt ved utgangen av året. Antall personbiler økte med 3,4 prosent fra 31. desember 2006 til samme dato i 2007. For varebiler var økningen på 9,3 prosent.

Bare 99 885 biler ble vraket mot pant i 2007, mot 105 324 året før.

Flere biler, færre busser

Antall registrerte kjøretøy økte for de aller fleste kjøretøygrupper. Antall registrerte motorsykler økte mest, med 10,8 prosent, deretter kom varebilene med 9,3 prosent. På den annen side var det en tilsvarende nedgang på 9,3 prosent i antall kombinerte biler. Dette er biler som kan brukes til både person- og varetransport. Også antall busser viste nedgang. Det var 1 750 færre registrerte busser ved utgangen av 2007 enn ett år før, en nedgang på 6,5 prosent. Økningen i personbiler på 3,4 prosent utgjør i antall 70 644 biler.

Gjennomsnittsalder ved vraking, utvalgte fabrikkmerker. Personbiler. 2007

Gjennomsnittsalder ved vraking. 1985-2007

Av de totalt 2 153 730 personbilene som var registrert ved utgangen av 2007, var 13,2 prosent en Volkswagen. Toyota kommer på andreplass med 11,8 prosent. Derifra er det et lite hopp til Opel og Ford med henholdsvis 7,5 og 7,3 prosent av personbilene. For varebilene er det Toyota som leder an med 18,5 prosent og Volkswagen som har andreplassen med 17,6 prosent. Tredjeplassen innehas av Ford med 6,9 prosent av alle varebilene.

Yngre varebiler

I gjennomsnitt var de norske personbilene 10,2 år gamle ved utgangen av 2007. Dette har ikke endret seg de siste fire årene. For varebiler derimot, går utviklingen mot yngre biler. Varebilene som hadde norske registreringsskilt i 2007, var i gjennomsnitt 6,8 år gamle. Gjennomsnittsalderen for varebiler har sunket jevnt de siste tre årene fra 7,3 år i 2004. 9 prosent av personbilene var mer enn 20 år, mens bare 4,3 prosent av varebilene var så gamle.

Alder ved vraking litt ned

Personbilene som ble levert til vraking i 2007, var i gjennomsnitt 18,9 år gamle. Året før var gjennomsnittsalderen ved vraking 19,0 år. Varebilene som ble kjørt til vrakplassen i 2007 var i gjennomsnitt 15,3 år gamle, mot 15,5 året før. Tre av de vanligste personbilmerkene hadde en gjennomsnittsalder på 20 år eller mer ved vraking. Det var Mercedes Benz, Volvo og Saab.

Ved vurdering av materialet bør det tas hensyn til fabrikkmerkenes markedsandel over tid. Det understrekes at gjennomsnittlig levealder for de ulike bilene vraket i 2007 ikke sier noe om levealderen til de bilene som produseres i dag.

Fra 1. januar 2007 ble ansvaret for innsamling og håndtering av bilvrak overført fra staten til bilbransjen.

Tabeller: