53053_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/bilreg/aar
53053
Flere biler tross økt antall vrakede
statistikk
2011-04-13T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Svalbard
no
bilreg, Bilparken, elbiler, elbil, bil, biler, bilbestand, bilparken, bilvraking, vrakpanting, bilers gjennomsnittsalder, kjøretøytyper (for eksempel busser, personbiler, motorsykler), bilmerker, nybilregistrering, førstegangsregistrering av personbilerLandtransport, Transport og reiseliv, Transport og reiseliv, Svalbard
false

Bilparken2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere biler tross økt antall vrakede

I løpet av 2010 ble nesten 99 000 biler vraket mot pant. Det er 4 000 flere enn i 2009. Likevel var det 72 000 flere biler med norske registreringsskilt ved utgangen av året enn det var ett år tidligere.

De største bilmerkenes andel av personbilparken. 2009 og 2010. Prosent

Gjennomsnittsalder på registrerte person- og varebiler. 1993-2010

I alt var det registrert 2,7 millioner biler her til lands ved utgangen av 2010. Av dette var 2,3 millioner personbiler og snaut 400 000 varebiler. Personbilparken har økt med 2,8 prosent i løpet av et år, mens varebilparken har økt 2,5 prosent.

Eldre biler

Gjennomsnittsalderen har økt jevnt de siste tre årene for både person- og varebilparken. Ved utgangen av 2007 var landets personbiler i gjennomsnitt 10,2 år gamle, mens de ved utgangen av 2010 var 10,5 år. For varebiler har alderen økt fra 6,8 år i 2007 til 7,5 år i 2010.

Den eldste bilparken finner vi i Oppland. Der er gjennomsnittsalderen for personbilene 12,5 år og for varebilene 9,9 år. Oslo har den yngste bilparken, med 8,5 år gamle personbiler og 4,6 år gamle varebiler i gjennomsnitt.

Flest Volkswagen

De største bilmerkenes andel av varebilparken. 2009 og 2010. Prosent

I mange år har det vært Volkswagen som har hatt flest personbiler i Norge - med Toyota på andre plass. Og i mange år har det vært motsatt for varebilene, der Toyota har tronet øverst og Volkswagen har hatt andreplassen. I løpet av 2010 gikk Volkswagen forbi Toyotas varebiler, og de har dermed førsteplassen for begge biltypene.

Flere levert til vraking

Av de snaut 99 000 bilene som ble vraket mot pant i løpet av 2010 var 91 000 personbiler og 8 000 varebiler. Det ble vraket 4,2 prosent flere personbiler og 7,4 prosent flere varebiler enn i 2009. Gjennomsnittsalderen ved vraking var 18,4 år for personbiler og 14,9 år for varebiler.

Av personbilene som ble vraket i 2010, var det flest av merket Ford, med Volkswagen og Opel på andre- og tredjeplass. Disse bilene utgjorde henholdsvis 7,3; 3,3 og 6 prosent av det totale antall registrerte biler av samme merke.

Av varebilene ble det vraket flest Volkswagen. Her lå Ford rett bak med bare 6 færre biler vraket, og Opel lå på tredjeplass. Andelen vrakede biler av totalt antall registrerte av samme merke lå på 1,7 prosent for Volkswagen, 4,5 prosent for Ford og 2,7 prosent for Opel.

Vraking

Ved vurdering av materialet over vrakede biler bør det tas hensyn til fabrikkmerkenes markedsandel over tid. Det understrekes at gjennomsnittlig levealder for de ulike bilene vraket i 2010 ikke sier noe om levealderen til de bilene som produseres i dag.

Fylke/kommune

Fordeling på region refererer til eiers adresse registrert i Kjøretøyregisteret. Dette vil ikke alltid være samsvarende med fylke/kommune hvor kjøretøyet er i bruk. Dette gjelder spesielt der kjøretøyet eies av leasingselskap.

Tabeller: