14104_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/bilreg/arkiv
14104
Bilparken blir stadig eldre
statistikk
2004-05-04T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Svalbard
no
bilreg, Bilparken, elbiler, elbil, bil, biler, bilbestand, bilparken, bilvraking, vrakpanting, bilers gjennomsnittsalder, kjøretøytyper (for eksempel busser, personbiler, motorsykler), bilmerker, nybilregistrering, førstegangsregistrering av personbilerLandtransport, Transport og reiseliv, Transport og reiseliv, Svalbard
false

Bilparken2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Bilparken blir stadig eldre

Den norske bilparken blir stadig eldre. For femte året på rad økte den gjennomsnittlige alderen på personbiler, og var ved utgangen av 2003 på 10,3 år. Det ble registrert 2 200 989 person- og varebiler i Norge i 2003. Dette er en økning på 2,0 prosent siden 2002.

Det var registrert 1 932 663 personbiler og 268 326 varebiler i Norge ved utgangen av 2003 - en økning på henholdsvis 1,8 og 3,9 prosent siden året før.

Personbilbestanden, etter alder. 31. desember 2003. Prosent

Flere biler over 20 år

Antall biler over 20 år fortsetter å stige. Ved utgangen av 2003 var det registrert 132 378 personbiler som var mer enn 20 år gamle. Dette er en økning på 11,8 prosent fra året før. Andelen personbiler over 20 år gikk opp fra 6,2 prosent i 2002 til 6,8 prosent i 2003, mens antall personbiler under fire år fortsetter å gå ned - fra 15,0 prosent i 2002 til 14,5 prosent i 2003.

Eldst personbiler i Oppland

Gjennomsnittsalderen for personbiler i Oppland var 11,9 år ved utgangen av fjoråret. Dette var det høyeste gjennomsnittet i landet - hvis vi ser bort fra Svalbard, som hadde 12,0 i gjennomsnittlig alder. Nord-Trøndelag og Oppland hadde de eldste varebilene, begge med en gjennomsnittsalder på 9,6 år. Oslo hadde den laveste gjennomsnittsalderen både for person- og varebiler med henholdsvis 8,8 og 5,0 år.

Nær to nordmenn per bil

Ved utgangen av 2003 var det 481 person- eller varebiler per 1 000 innbygger i Norge. Akershus hadde det høyeste antallet biler per 1 000 innbygger, med 549 biler. Hedmark fulgte tett etter med 544 biler per 1 000 innbygger. Fylket med færrest biler per 1 000 innbygger var Finnmark, med 415 biler.

Antall registrerte personbiler, utvalgte fabrikkmerker. 31. desember 2003

Flest Volkswagen personbiler

Volkswagen utgjorde 12,4 prosent av personbilbestanden ved utgangen av 2003, med 293 540 biler. Dette er 2,7 prosent mer enn året før. Toyota var det nest mest vanlige bilmerket i Norge i 2003, med 212 001 biler eller 11,0 prosent av personbilbestanden.

Blant varebilene var det Toyota som hadde den største andelen, med 18,5 prosent av totalbestanden. Det var ved utgangen av 2003 registrert 49 708 varebiler av dette merket.

Tabeller: